dlapacjenta.info

Przewidywanie wyników zabiegów chirurgicznych oka

Nieskorygowane wady refrakcji to druga co do częstości przyczyna ślepoty. W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano model biomechaniczny do przewidywania wyników laserowych zabiegów chirurgicznych korygujących wady refrakcyjne oka i pozwalających zapobiec ślepocie.

Laserowy zabieg chirurgii refrakcyjnej, jeśli się powiedzie, pozwala skorygować wadę refrakcyjną wzroku, lecz nie jest wskazany we wszystkich przypadkach. Konieczne jest zwykle badanie przedoperacyjne, które obejmuje szczegółową analizę topografii i grubości rogówki. Mimo to zdarzają się przypadki pooperacyjnej, resztkowej wady refrakcyjnej.

Naukowcy przypisują te nieoczekiwane resztkowe wady refrakcyjne ograniczonej wiedzy na temat odpowiedzi biomechanicznej rogówki na takie zabiegi chirurgiczne. Badanie POPCORN (Development of corneal biomechanical model. Dynamic topographical characterization based on 3D plenoptic imaging) stanowi odpowiedź na ten problem. Dotyczyło ono nieinwazyjnej metody obrazowania plenoptycznego 3D do modelowania rogówki, aby móc przewidywać wynik leczenia chirurgicznego.

W pierwszym okresie realizacji projektu jego uczestnicy poczynili znaczące postępy. Przygotowali specyfikację urządzenia do dynamicznej topografii rogówki i zaprojektowali wstępny prototyp do mocowania na blacie stołu. Przetestowali różne metody triangulacji do rekonstrukcji powierzchni 3D i opracowali spersonalizowane oprogramowanie zawierające bibliotekę algorytmów przetwarzania obrazu.

Badacze z projektu pracują obecnie nad elektromechanicznymi komponentami systemu i finalizują parametry konstrukcyjne. Jednocześnie opracowano swoisty dla pacjenta model elementów skończonych rogówki, korzystając z geometrii topograficznej tego narządu u człowieka. Rozważane parametry symulacji numerycznych to właściwości geometryczne i mechaniczne.

Wyniki projektu publikowane są na stronie internetowej projektu oraz w lokalnej prasie. Ponadto badacze przygotowali 4 artykuły do publikacji w czasopismach naukowych.

System POPCORN umożliwi prowadzenie nieinwazyjnej oceny klinicznej właściwości biomechanicznych rogówki i zwiększy możliwość przewidywania wyników laserowej chirurgii refrakcyjnej. Oczekuje się, że urządzenie stworzone dzięki projektowi ograniczy konieczność ponownego leczenia po zabiegu laserowej chirurgii refrakcyjnej oka nawet o 90%. Ponadto to urządzenie będzie mogło zostać zastosowane do wykrywania chorób rogówki, monitorowania odpowiedzi na leczenie i modelowania wszczepionych, spersonalizowanych implantów.

Projekt POPCORN uzyskał już zgodę komisji bioetycznej na przeprowadzenie możliwej walidacji klinicznej tego urządzenia, a jego uczestnicy przygotowują plan uzyskania ochrony patentowej. Powinno to pomóc we wprowadzaniu produktu na rynek wart setki milionów euro, jeśli badania wykażą jego użyteczność.

data ostatniej modyfikacji: 2015-12-16 12:06:15


Polityka Prywatności