dlapacjenta.info

Artykuły dla pacjenta

Źródło
Uzyskana niedawno wiedza genomiczna pomaga w określeniu biomarkerów prognostycznych raka oraz potencjalnych celów leków. Wyjaśnienie zmian molekularnych powiązanych z rozwojem raka wątroby umożliwi projektowanie nowatorskich terapii celowanych.
Neurony w naszym mózgu są niezbędne do przetwarzania informacji, ale ich badanie jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Naukowcy z zespołu finansowanego ze środków UE projektu opracowali narzędzia optogenetyczne w celu rozwiązania powiązanych z tym problemów technicznych.
Europejscy naukowcy pracowali nad nowatorskimi lekami przeciwretrowirusowymi do zwalczania HIV. Uzyskane wyniki pozwolą zwiększyć ochronę przed przenoszeniem wirusa.
Arytmie to zaburzenia rytmu elektrycznego serca, które są trudne do przewidzenia i potencjalnie zagrażają życiu. Obecne terapie obejmują leki przeciwarytmiczne i wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD), ale ich skuteczność jest ograniczona.
Nanocząstki coraz częściej znajdują zastosowanie w medycynie. Ich wykorzystanie jako leków przeciwnowotworowych wymaga jednak homogenicznego dostarczenia do celu.
Miażdżyca jest częstą przyczyną śmierci w krajach rozwiniętych. Aby wyjaśnić patobiologię choroby i leżące u jej podstaw procesy biologiczne, europejscy naukowcy stworzyli zintegrowany plan modelu obliczeniowego.
Stworzenie szczepionki profilaktycznej do przeciwdziałania infekcji HIV pozostaje wysokim priorytetem. Dzięki naukowcom z UE opracowywane są obecnie nowe, bezpieczne i skuteczne metody wzmagające odpowiedź immunologiczną przeciw wirusowi HIV.
Ostatnie postępy w metodach sekwencjonowania DNA i RNA całkowicie odmieniły genomikę, umożliwiając szybkie i tanie generowanie dużych ilości danych. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali teraz narzędzia statystyczne umożliwiające analizowanie setek gigabajtów danych generowanych przy każdym przebiegu sekwencjonowania.
Wgląd w procesy zachodzące na początku przewlekłego stanu zapalnego pozwoli lepiej zrozumieć powstawanie i rozwój chorób alergicznych lub autoimmunologicznych.
Następna rewolucja w medycynie obejmuje przejście do diagnostyki predykatywnej i terapii zindywidualizowanych. W tym kontekście, europejscy naukowcy zidentyfikowali nowatorskie cele w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych (CVD).
Niedrobnokomórkowy rak płuc (NDRP) jest poważnym schorzeniem powodującym setki tysięcy zgonów każdego roku. Pilne wymagane są nowe, celowane terapii, aby poprawić smutne statystyki tej choroby.
Europejscy naukowcy zbadali, jak regulatory ekspresji genów mogą wpływać na miażdżycowe zwyrodnienia ścian naczyń krwionośnych. Ich odkrycia mogą pomóc w diagnozowaniu i leczeniu tego zaburzenia.
Niektóre choroby wiążą się z zapachem, co lekarz może wykorzystać przy stawianiu diagnozy. Podczas finansowanego przez UE projektu naukowcy korzystali ze spektroskopii absorpcji laserowej (LAS) do rozpoznawania mukowiscydozy na podstawie wydychanego powietrza.
Choroby serca należą do najistotniejszych przyczyn zgonów na całym świecie. Poznanie funkcji elementów mięśnia sercowego pozwoli leczyć zaburzenia dzięki nowym interwencjom medycznym.
Europejscy badacze stworzyli zestaw innowacyjnych narzędzi o charakterze przeciwciał, które umożliwiły badanie raka sutka i odkrycie nowych biomarkerów.
Naukowcy odkryli, w jaki sposób komórki gwiaździste nazywane astrocytami kontrolują rozwój mózgu i łączą obwody neuronowe, co stanowi krok w kierunku leczenia chorób neurodegeneracyjnych.
Rak trzustki jest czwartą co do częstości przyczyną związanych z rakiem zgonów na całym świecie. Obecnie stosowane terapie są nieskuteczne, istnieje więc zapotrzebowanie na metody nacelowanych na związane z tym schorzeniem molekuły.
Podczas badania europejskiego opracowano ciekawą strategię leczenia choroby nowotworowej, polegającą na indukowaniu różnicowania nowotworowych komórek macierzystych.
Sygnalizacja wapniowa jest ważna dla różnych funkcji prawie wszystkich komórek. W limfocytach T wapń jest konieczny do regulacji ekspresji genów.
Nowe zautomatyzowane narzędzie do monitorowania bezpieczeństwa leków może pomóc w identyfikacji niepożądanych reakcji na leki, niewykrywanych w poprzedzających wprowadzenie medykamentów na rynek badaniach klinicznych, opartych na wielu źródłach danych.
Następne
Kanał RSS dla tej listy


Polityka Prywatności