dlapacjenta.info

Artykuły dla pacjenta

Źródło
Uzyskana niedawno wiedza genomiczna pomaga w określeniu biomarkerów prognostycznych raka oraz potencjalnych celów leków. Wyjaśnienie zmian molekularnych powiązanych z rozwojem raka wątroby umożliwi projektowanie nowatorskich terapii celowanych.
Neurony w naszym mózgu są niezbędne do przetwarzania informacji, ale ich badanie jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Naukowcy z zespołu finansowanego ze środków UE projektu opracowali narzędzia optogenetyczne w celu rozwiązania powiązanych z tym problemów technicznych.
Europejscy naukowcy pracowali nad nowatorskimi lekami przeciwretrowirusowymi do zwalczania HIV. Uzyskane wyniki pozwolą zwiększyć ochronę przed przenoszeniem wirusa.
Arytmie to zaburzenia rytmu elektrycznego serca, które są trudne do przewidzenia i potencjalnie zagrażają życiu. Obecne terapie obejmują leki przeciwarytmiczne i wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD), ale ich skuteczność jest ograniczona.
Nanocząstki coraz częściej znajdują zastosowanie w medycynie. Ich wykorzystanie jako leków przeciwnowotworowych wymaga jednak homogenicznego dostarczenia do celu.
Miażdżyca jest częstą przyczyną śmierci w krajach rozwiniętych. Aby wyjaśnić patobiologię choroby i leżące u jej podstaw procesy biologiczne, europejscy naukowcy stworzyli zintegrowany plan modelu obliczeniowego.
Stworzenie szczepionki profilaktycznej do przeciwdziałania infekcji HIV pozostaje wysokim priorytetem. Dzięki naukowcom z UE opracowywane są obecnie nowe, bezpieczne i skuteczne metody wzmagające odpowiedź immunologiczną przeciw wirusowi HIV.
Ostatnie postępy w metodach sekwencjonowania DNA i RNA całkowicie odmieniły genomikę, umożliwiając szybkie i tanie generowanie dużych ilości danych. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali teraz narzędzia statystyczne umożliwiające analizowanie setek gigabajtów danych generowanych przy każdym przebiegu sekwencjonowania.
Wgląd w procesy zachodzące na początku przewlekłego stanu zapalnego pozwoli lepiej zrozumieć powstawanie i rozwój chorób alergicznych lub autoimmunologicznych.
Następna rewolucja w medycynie obejmuje przejście do diagnostyki predykatywnej i terapii zindywidualizowanych. W tym kontekście, europejscy naukowcy zidentyfikowali nowatorskie cele w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych (CVD).
Niedrobnokomórkowy rak płuc (NDRP) jest poważnym schorzeniem powodującym setki tysięcy zgonów każdego roku. Pilne wymagane są nowe, celowane terapii, aby poprawić smutne statystyki tej choroby.
Europejscy naukowcy zbadali, jak regulatory ekspresji genów mogą wpływać na miażdżycowe zwyrodnienia ścian naczyń krwionośnych. Ich odkrycia mogą pomóc w diagnozowaniu i leczeniu tego zaburzenia.
Niektóre choroby wiążą się z zapachem, co lekarz może wykorzystać przy stawianiu diagnozy. Podczas finansowanego przez UE projektu naukowcy korzystali ze spektroskopii absorpcji laserowej (LAS) do rozpoznawania mukowiscydozy na podstawie wydychanego powietrza.
Choroby serca należą do najistotniejszych przyczyn zgonów na całym świecie. Poznanie funkcji elementów mięśnia sercowego pozwoli leczyć zaburzenia dzięki nowym interwencjom medycznym.
Europejscy badacze stworzyli zestaw innowacyjnych narzędzi o charakterze przeciwciał, które umożliwiły badanie raka sutka i odkrycie nowych biomarkerów.
Naukowcy odkryli, w jaki sposób komórki gwiaździste nazywane astrocytami kontrolują rozwój mózgu i łączą obwody neuronowe, co stanowi krok w kierunku leczenia chorób neurodegeneracyjnych.
Rak trzustki jest czwartą co do częstości przyczyną związanych z rakiem zgonów na całym świecie. Obecnie stosowane terapie są nieskuteczne, istnieje więc zapotrzebowanie na metody nacelowanych na związane z tym schorzeniem molekuły.
Podczas badania europejskiego opracowano ciekawą strategię leczenia choroby nowotworowej, polegającą na indukowaniu różnicowania nowotworowych komórek macierzystych.
Sygnalizacja wapniowa jest ważna dla różnych funkcji prawie wszystkich komórek. W limfocytach T wapń jest konieczny do regulacji ekspresji genów.
Nowe zautomatyzowane narzędzie do monitorowania bezpieczeństwa leków może pomóc w identyfikacji niepożądanych reakcji na leki, niewykrywanych w poprzedzających wprowadzenie medykamentów na rynek badaniach klinicznych, opartych na wielu źródłach danych.
Percepcja czasu, przestrzeni i innych osób określa naszą sprawność umysłową w zakresie orientacji. Europejscy naukowcy znaleźli nowe dowody potwierdzające rolę orientacji w zaburzeniach neuropsychiatrycznych.
Opóźniona czynność przeszczepu (DGF) to powikłanie jego wczesnej dysfunkcji, często występujące po przeszczepie narządu. Nowatorskie leczenie tego zaburzenia przeciwciałem może zapobiec utracie funkcji przeszczepu i w rezultacie jego odrzuceniu.
Mimo postępów terapii antyretrowirusowej infekcja HIV pozostaje jednym z największych wyzwań, przed jakimi kiedykolwiek stała medycyna. Wyjaśnienie oddziaływań wirus-gospodarz jest fundamentem projektowania nowych leków przeciw wirusowi HIV.
Nowotwory złośliwe pozostają drugą co do częstości przyczyną śmierci w UE mimo ostatnich znaczących postępów wiedzy. Rozwój skuteczniejszych terapii celowanych może znacząco ulepszyć metody leczenia tej choroby.
Badania nad leczeniem nowotworów nie ustają. Naukowcy wciąż odkrywają i tworzą nowe, bardziej specyficzne i mniej toksyczne leki.
Głównym ograniczeniem celowanych terapii raka jelita grubego jest pojawienie się wtórnej oporności. Europejscy naukowcy prowadzą prospektywne badania przesiewowe w poszukiwaniu genów przyczyniających się do takiej nabytej oporności, mając na celu identyfikację specyficznych biomarkerów lekooporności.
Europejscy badacze stworzyli NaNose, urządzenie zdolne do wykrycia nowotworu złośliwego płuc na podstawie wydychanego powietrza w czasie krótszym niż 10 minut.
Wyjaśnienie procesu regeneracji serca jest niezwykle ważne w projektowaniu terapii regeneracyjnych. Komórki macierzyste w regeneracji serca. Wiele przewlekłych kardiomiopatii i zawał mięśnia sercowego prowadzi do jego obumarcia. Jeśli kardiomiocyty poddane apoptozie nie zostaną zastąpione, może to prowadzić do ciężkiego upośledzenia funkcji serca.
Badacze stworzyli molekuły, których kształt i powierzchnia chemicznie naśladują podwójną helisę DNA.
Naukowcy przebadali dane z Międzynarodowego Konsorcjum Genomu Raka (ICGC) i odkryli, że insercje genów lub ich części są powszechne w przypadku genomów nowotworowych.
Naukowcy stworzyli nową szybką metodę analizy krwi w kierunku choroby sercowo-naczyniowej.
Obecnie pacjenci z cukrzycą żyją coraz dłużej. Podstawowa opieka medyczna jest nacelowana na zwiększającą się liczbę pacjentów z powiązaną z cukrzycą chorobą nerek, jak również chorobą sercowo-naczyniową (CVD).
Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest zapalną chorobą autoimmunologiczną związaną ze zwiększonym stężeniem immunoglobuliny D (IgD). Wyjaśnienie tego związku ulepszy terapię SLE.
Europejscy naukowcy połączyli siły, aby wspólnie poznać rolę niekodującego RNA (ncRNA) w rozwoju raka piersi. Wiedza zdobyta w ramach projektu z pewnością wpłynie na przyszłość medycyny translacyjnej.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na świecie żyje około 2 miliardów ludzi otyłych lub chorych na cukrzycę. Poszukiwanie leku na oba te schorzenia wiąże się z powrotem do teorii biologii komórek.
Opisywanie oddziaływań bakterii z organizmem człowieka powinno doprowadzić do lepszego wyjaśnienia biologii człowieka i chorób oraz przyczynić się do poprawy ogólnego dobrostanu.
Naukowcy europejscy zbadali rolę białek gospodarza w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV). Ustalenia mogą posłużyć jako podstawa do opracowania nowych, innowacyjnych terapii.
Naukowcy mają nadzieję opracować nową linię terapii onkologicznych, manipulując modyfikacjami epigenetycznymi. Jednak pojawiająca się coraz częściej oporność na leczenie wymaga zbadania mechanizmów leżących u jej podstaw.
W ramach unijnego projektu badane są cechy palmitynianu (PAO), korzystne dla leczenia miażdżycy tętnic i stanów zapalnych. Orzechy makadamia i rokitnik są szczególnie bogate w te kwasy tłuszczowe omega 7, przez co są cennym pożywieniem dla wegetarian.
Somatyczne komórki macierzyste znajdują się w większości tkanek i wpływają na ich homeostazę poprzez uzupełnianie liczby krótko żyjących komórek. Wyjaśnienie, jak zachodzi ten proces jest niezwykle ważne dla medycyny regeneracyjnej.
Następne
Kanał RSS dla tej listy


Polityka Prywatności