dlapacjenta.info

Artykuły dla pacjenta

Źródło
Antybiotykooporność jest jednym z głównych wyzwań w dziedzinie zdrowia w XXI w., z którym wciąż musimy się zmierzyć. Do rozwiązania tego problemu poprzez projektowanie i tworzenie nowych leków antybakteryjnych niezbędne jest podjęcie wspólnych działań w tym kierunku.
Fundusze UE wsparły ekscytujące przedsięwzięcie, w ramach którego opracowano inteligentne rozwiązania magnetyczne dla bezpiecznego i ekonomicznego przeprowadzania minimalnie inwazyjnych zabiegów. Może to zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej i przyspieszyć zdrowienie pacjenta.
Nieswoiste zapalenie jelit (IBD) to przewlekłe zapalenie jelit. Europejskie konsorcjum stosuje podejście medycyny systemowej do leczenia tej choroby.
Wyjaśnienie mechanizmów indukowania odpowiedzi uczuleniowej przez leki jest kluczowe w projektowaniu testów diagnostycznych i podejmowaniu właściwych działań.
Członkowie europejskiego konsorcjum pracują nad dostarczeniem środka immunomodulacyjnego bezpośrednio do guza. Wyniki badania klinicznego metody leczenia raka neuroendokrynnego skóry (MCC) mogą być użyte również do leczenia innych typów raka.
Uczestnicy europejskiego konsorcjum poddają testom nowatorską regeneracyjną zastawkę ludzkiego serca, co może zrewolucjonizować sercowo-naczyniową inżynierię tkankową. Zastawka na bazie specjalnej technologii usuwania całego materiału biologicznego będzie trwalsza i lepiej tolerowana immunologicznie przez organizm.
Europejscy naukowcy badali mechanizmy uszkodzenia narządów w przebiegu posocznicy (sepsy). Została odkryta nowa rola struktur uwalniających neutrofile o możliwym znaczeniu terapeutycznym.
W wielu przypadkach przeszczep wątroby jest zagrożony przez infekcję wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Uczestnicy europejskiego konsorcjum mają nadzieję poprawić przeżycie przeszczepów wątroby poprzez podawanie przeciwciał blokujących infekcję wirusową.
Lepsza odpowiedź na leczenie u pacjentów z nowotworami złośliwymi stanowi wielkie wyzwanie dla medycyny. W ramach badania europejskiego trwają prace nad innowacyjnymi lekami i narzędziami do przewidywania wyniku leczenia.
Zgodnie z bieżącymi przewidywaniami, rak płuc i rak trzustki będą stanowić główną przyczynę zgonów spowodowanych chorobą nowotworową w najbliższych dziesięcioleciach. Europejscy badacze połączyli siły, aby poczynić postępy w leczeniu tych nowotworów złośliwych.
Nieskorygowane wady refrakcji to druga co do częstości przyczyna ślepoty. W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano model biomechaniczny do przewidywania wyników laserowych zabiegów chirurgicznych korygujących wady refrakcyjne oka i pozwalających zapobiec ślepocie.
Kompleksy porów jądrowych (NPC) kontrolują transport dużych molekuł między jądrem a cytoplazmą. Badania ujawniające możliwe mechanizmy supramolekularne mogą być istotne w ulepszaniu celowanych terapii infekcji wirusowych.
Nawrót surowiczego raka jajnika o wysokiej złośliwości (HGSOC) jest główną przyczyną chorobowości i śmiertelności związanych z nabłonkowym nowotworem złośliwym (rakiem) jajnika (EOC). Finansowani przez UE naukowcy badają czynniki wpływające na wystąpienie nawracającego EOC, aby znaleźć nowatorskie rozwiązanie tego problemu.
Przewlekłe choroby autoimmunologiczne (AI) i zapalne (ID), takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, są dotkliwymi i wyniszczającymi stanami patologicznymi. Tworzenie nowatorskich strategii terapeutycznych przeciw takim chorobom jest dla badaczy priorytetem.
Wyjaśnienie wpływu otyłości matek na zdrowie potomstwa może polepszyć zdrowie ogólne populacji europejskiej. Naukowcy europejscy ustalili, które czynniki na wczesnym etapie rozwoju determinują nasze zdrowie i przebieg starzenia.
Wiele ludzkich chorób powodowanych jest przez patogeny bakteryjne, ale niewiele wiadomo na temat ich pochodzenia. Badacze otrzymujący środki z UE pracowali nad zmianą bieżącego stanu z wykorzystaniem bakterii należących do rzędu Rickettsiales jako modelu.
Badacze otrzymujący środki z UE zbadali rolę, jaką enzymy transglutaminazy (TG) odgrywają w chorobie, aby opracować innowacyjne metody diagnostyczne i sposoby leczenia celiakii (CD) oraz zaburzeń neurodegeneracyjnych.
Uszkodzenie nerwów obwodowych jest częstą przyczyną niepełnosprawności, który dotyka setki tysięcy osób każdego roku w Europie. Członkowie finansowanego przez UE konsorcjum tworzą sztuczne implanty nerwów, które promują i wspierają naprawę uszkodzonych nerwów obwodowych na długich odcinkach.
Uczestnicy europejskiego badania pracują nad terapią komórkową po przeszczepie, która pozwoliłaby ograniczyć zapotrzebowanie na immunosupresję farmakologiczną.
Dysfunkcja trzustkowych komórek beta i brunatnej tkanki tłuszczowej (BAT) w przebiegu cukrzycy wynika z zaburzeń transdukcji sygnałów i funkcji organelli. Europejska inicjatywa ma za zadanie identyfikację molekularnych mechanizmów tych zaburzeń oraz wzajemnych zależności między tymi dwiema kluczowymi tkankami.
Choroby układu krążenia, których późnym objawem jest miażdżyca, są główną przyczyną zgonów. Badacze z UE zbadali nowe biomarkery prognostyczne miażdżycy subklinicznej, aby umożliwić utworzenie strategii profilaktyki i wczesnego leczenia.
Nagłej śmierci sercowej (SCD), zazwyczaj powodowanej zaburzeniami rytmu serca, można zapobiec poprzez zastosowanie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD). W ramach finansowanego przez UE projektu badano interakcje leków przeciwarytmicznych z leczeniem ICD i niedokrwieniem.
Uczestnicy pięciu europejskich badań zamierzają zrewolucjonizować badania przesiewowe i terapię w placówkach służby zdrowia i punktach przyjęć, aby minimalizować przenoszenie lekoopornych bakterii.
Nanotechnologia staje się nieodzownym narzędziem wielu dziedzin nauki. W przypadku medycyny napędza ona rewolucyjne zmiany w metodach rozpoznawania i leczenia chorób, w tym nowotworów złośliwych, które stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie.
Zainicjowano niedawno nowy projekt finansowany ze środków UE, aby opracować mikroskopijne oznaczenia fizyczne na produktach farmaceutycznych i medycznych, które pozwoliłyby przeciwdziałać ich fałszowaniu.
Obecnie leczenie ostrego udaru zależy od znajomości momentu wystąpienia pierwszych objawów. Europejskie konsorcjum pracuje nad metodą określania okna terapeutycznego.
Rak jelita grubego należy do najczęściej występujących nowotworów złośliwych mężczyzn i kobiet. W ramach finansowanego przez UE projektu badawczego analizowano potencjalne biomarkery do przewidywania ryzyka tej choroby.
Stosowanie nowej klasy leków przeciwzapalnych u dzieci budzi duże obawy. Aby odnieść się do ich zasadności, przeprowadzono badania nad długoterminowymi skutkami ubocznymi, które mogą towarzyszyć zastosowaniu takich leków.
Nieprawidłowości krążka międzykręgowego stanowią jedno z najistotniejszych zagadnień medycyny regeneracyjnej. W ramach finansowanego przez UE badania analizowano znaczenie szlaków sygnałowych niedotlenienia dla powstawania zmian w tkance chrzęstnej i krążku międzykręgowym.
Współczesny styl życia wywołał radykalną zmianę rytmu dobowego u Europejczyków. W ramach nowego badania analizowany jest wpływ takich zmian na procesy dokrewne i metaboliczne oraz na rozwój cukrzycy typu 2 (T2D).
Terapia hadronowa wykorzystuje wiązki naładowanych cząstek (jonów) do zniszczenia komórek nowotworowych. Projekt ENVISION poświęcony był opracowaniu narzędzi do obrazowania w czasie rzeczywistym, umożliwiających precyzyjną i całkowitą eliminację guza.
Europejscy badacze prowadzili prace nad odkryciem molekularnej etiologii chorób skóry o podłożu zapalnym, takich jak łuszczyca. Uzyskane wyniki mogą doprowadzić do opracowania nowych terapii dla takich schorzeń.
Przyleganie komórek ma kluczowe znaczenie dla tworzenia się i integralności tkanek. Naukowcy z UE badali grupę cząsteczek, kadheryny, które odgrywają kluczową rolę w przyleganiu komórek do siebie i formowaniu przez nie stabilnych tkanek o dokładnie określonych właściwościach mechanicznych.
Nagła śmierć sercowa wywołana chorobą naczyniowo-sercową jest numerem jeden na światowej liście przyczyn zgonów. Finansowani przez UE badacze pracowali nad wyjaśnieniem mechanizmów prowadzących do nagłej śmierci sercowej.
Aktualnie w ramach europejskiej inicjatywy naukowej trwają prace nad opracowaniem substytutów skóry Novomaix, denovoDerm i denovoSkin. Przedmiotem badań klinicznych jest jednoetapowa procedura chirurgiczna.
W przebiegu miażdżycy dochodzi do tworzenia się płytki na wewnętrznych ścianach naczyń krwionośnych, a powikłania tego procesu są poważną przyczyną śmiertelności. Naukowcy prowadzą obecnie pierwsze w historii badania kliniczne nanosystemów do obrazowania, rozpoznawania i leczenia miażdżycy.
Otyłość stała się jednym z głównych problemów zdrowotnych, dlatego też jednym z priorytetów UE jest opracowywanie zdrowszych produktów żywieniowych, aby powstrzymać to zjawisko.
Badacze europejscy korzystają z wysokoprzepustowych technologii, aby nakreślić mechanizmy rzadkich chorób nerek i analizować nowe metody ich leczenia. Ostatecznym celem jest poprawa rokowań dla pacjentów, które obecnie są bardzo niekorzystne.
Gruźlica (TB) ludzka oraz gruźlica bydła stanowią istotne z punktu widzenia społeczeństwa i ekonomii zagrożenie dla zdrowia o zasięgu ogólnoświatowym. Obecnie prowadzone są prace nad rozwojem pilnie potrzebnych metod diagnostycznych umożliwiających różnicowanie między infekcjami utajonymi i aktywnymi.
Leczenie każdej choroby powinno oferować maksimum korzyści terapeutycznych oraz minimum działań niepożądanych. Aby móc osiągnąć ten cel, naukowcy europejscy pracują nad biomarkerami genomu, zdolnymi do przewidywania odpowiedzi na leczenie padaczki.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy


Polityka Prywatności