dlapacjenta.info

Jak zmniejszyć lekooporność w praktyce klinicznej

Uczestnicy pięciu europejskich badań zamierzają zrewolucjonizować badania przesiewowe i terapię w placówkach służby zdrowia i punktach przyjęć, aby minimalizować przenoszenie lekoopornych bakterii.

Przez ostatnie lata nierozważne użycie antybiotyków doprowadziło do dramatycznego wzrostu występowania lekooporności. Według władz europejskiej służby zdrowia zakażenia wielolekoopornymi bakteriami gram-ujemnymi (MDR-GNB) skutkowały tysiącami zgonów i milionami przypadków hospitalizacji. Te statystyki ilustrują pilną potrzebę stworzenia nowatorskich strategii minimalizacji pojawiania się i przenoszenia opornych szczepów bakteryjnych.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu R-GNOSIS (Resistance in gram-negative organisms: studying intervention strategies) oceniają skuteczność najnowocześniejszych metod w ograniczaniu przenoszenia wielolekooporności bakterii gram-ujemnych poprzez pięć międzynarodowych badań klinicznych.

Pierwsze z tych badań obejmuje stworzenie strategii badań w punktach przyjęć do diagnozowania niepowikłanych zakażeń układu moczowego w celu ogólnej poprawy zarządzania przepisywaniem antybiotyków. Oceniana jest skuteczność innego szybkiego testu diagnostycznego do detekcji MDR-GNB w kale w ramach profilaktyki antybiotykowej w chirurgii jelita grubego.

W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów będących nosicielami jelitowych MDR-GNB uczestnicy projektu R-GNOSIS przeprowadzili dekolonizację przy użyciu wysokich stężeń antybiotyków miejscowych i następnie ponowne zasiedlenie mikrobiomem kałowym. Ta procedura okazała się już wcześniej skuteczna przeciw powracającym infekcjom Clostridium difficile, a obecnie stosuje się ją u pacjentów z MDR-GNB.

Podczas międzynarodowych badań w 15 oddziałach intensywnej opieki medycznej uczestnicy projektu R-GNOSIS oceniają skuteczność dekolonizacji przy użyciu antybiotyków miejscowych do zapobiegania infekcjom i przenoszeniu MDR-GNB.

Trwające dodatkowe badanie obejmuje izolację kontaktową pacjentów z enterobakteriami wytwarzającymi ESBL na ogólnych oddziałach szpitalnych przy użyciu dozowników z alkoholowym środkiem do dezynfekcji dłoni.

Ogólnie, badania te zapewnią materiał do badań podstawowych nad biologicznymi aspektami oddziaływań MDR-GNB – gospodarz w obecności i przy braku antybiotykowej presji selekcyjnej. Naukowcy badają również mechanizmy pojawiania i utrzymywania się lekooporności oraz stosują łączone metody modelowania do przewidywania możliwości przenoszenia plazmidów.

Projekt R-GNOSIS dostarczy koniecznych dowodów na słuszność profilaktyki antybiotykowej u pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej lub po operacjach jamy brzusznej. Dane dotyczące dekolonizacji/ponownego zasiedlenia umożliwią również opracowanie innowacyjnych metod zwalczania uporczywych i potencjalnie zagrażających życiu infekcji.

data ostatniej modyfikacji: 2015-10-16 15:14:16


Polityka Prywatności