dlapacjenta.info

Nanomedycyna pomaga walczyć z nowotworami złośliwymi

Nanotechnologia staje się nieodzownym narzędziem wielu dziedzin nauki. W przypadku medycyny napędza ona rewolucyjne zmiany w metodach rozpoznawania i leczenia chorób, w tym nowotworów złośliwych, które stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie.

Mimo badań nad terapiami celowanymi większość powszechnie stosowanych strategii przeciwnowotworowych obejmuje wycięcie chirurgiczne pierwotnego guza oraz chemio- i radioterapię. Znaczącym ograniczeniem tego podejścia i jego skuteczności są jednak rozliczne działania niepożądane.

Główną zaletą nanonośników jest możliwość selektywnego kierowania leków cytotoksycznych do komórek nowotworowych i uwalnianie ich w miejscu powstania guza. Ponadto chronią leki przed degradacją w organizmie, co obniża niezbędną do leczenia dawkę. Finansowany przez UE projekt SMART NANOGELS (Stimuli-responsive theranostic nanogels based on hyperbranched polyglycerol) miał za zadanie zsyntetyzować różne nanonośniki do zastosowań w onkologii. Prace naukowców koncentrowały się na wytworzeniu nanożeli z biozgodnych polimerów, uwalniających określony lek w odpowiedzi na określony bodziec.

Z nanonośnikiem związano przeciwnowotworowy lek paklitaksel, stosowany w leczeniu różnych typów raka, który następnie był uwalniany pod wpływem niektórych enzymów lub kwaśnego pH. Wytworzono również nanożele odpowiadające na kombinację bodźców biologicznych i uwalniające lek cytotoksyczny doksorubicynę. Te nanożele z powodzeniem hamowały proliferację komórek raka płuc.

Badacze uzyskali też polimerowe nanożele, które mogą zwiększać lub zmniejszać objętość pod wpływem temperatury. Temperatura stanowiła bodziec zewnętrzny, kontrolujący kształt strukturalny nanożeli i wywołujący uwalnianie leku. Zwiększało to precyzję celowania.

Podsumowując, wyniki projektu SMART NANOGELS przyczynią się do postępów w nanomedycynie. Dalsze prace otworzą drogę do przyszłych zastosowań tych obiecujących układów polimerowych w biologii i biomedycynie.

data ostatniej modyfikacji: 2015-10-15 15:40:23


Polityka Prywatności