dlapacjenta.info

Jak walczyć z podrabianymi lekami

Zainicjowano niedawno nowy projekt finansowany ze środków UE, aby opracować mikroskopijne oznaczenia fizyczne na produktach farmaceutycznych i medycznych, które pozwoliłyby przeciwdziałać ich fałszowaniu.

Podrabiane produkty lecznicze stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów na całym świecie. Do takich produktów należą leki bez substancji czynnej lub zawierające niebezpieczne zanieczyszczenia, sfałszowane leki markowe i sfałszowane implanty lub narzędzia diagnostyczne.

Głównym celem projektu SAVEMED (Microstructure secured and self-verifying medicines) było rozwiązanie tego problemu poprzez umożliwienie określania pochodzenia produktu i zabezpieczanie przed nielegalnym przepakowywaniem. Będzie to możliwe dzięki oznaczaniu produktów leczniczych mikrostrukturami zabezpieczającymi i modyfikowaniu narzędzi wykorzystywanych do wytwarzania produktów i ich opakowań.

Uczestnicy projektu stosują siatki dyfrakcyjne, mikrostruktury losowe, mikrokody kreskowe i pryzmaty generujące kontrasty w narzędziach stalowych. Opracowane podczas projektu algorytmy umożliwią sprawdzenie i porównanie mikrostruktur zabezpieczających na produkcie i opakowaniu, gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Konsorcjum opracowało częściowo ukryte hologramy w filmach z tworzywa sztucznego, które wymagają światła dla uwidocznienia. Skonstruowano też urządzenia do szybkich oznaczeń, pozwalające identyfikować mikrostruktury zabezpieczające w różnych powlekanych i niepowlekanych produktach leczniczych.

Ponadto struktury nadrukowano na tabletkach i folii w taki sposób, że nakładając się na siebie tworzą widoczny wzór nazywany efektem mory. Stanowi to informację dla konsumenta, że lek znajduje się w przyporządkowanym mu opakowaniu.

Aby dostosować badania techniczne do potrzeb przemysłu, uczestnicy projektu przeanalizowali nielegalny łańcuch dostaw sfałszowanych leków i ich sprzedaż bezpośrednią przez Internet. Złożono dwa wnioski patentowe w ramach przygotowania technologii SAVEMED do wprowadzenia na rynek.

Innowacyjna technologia SAVEMED powstrzyma proceder fałszowania leków, zwiększając zaufanie konsumentów do oryginalnych produktów leczniczych. Co najistotniejsze, przyczyni się do ograniczenia potencjalnie śmiertelnego ryzyka związanego z tą działalnością przestępczą.

data ostatniej modyfikacji: 2015-10-12 15:19:59


Polityka Prywatności