dlapacjenta.info

Mikrobicydy w walce z HIV

Europejscy naukowcy pracowali nad nowatorskimi lekami przeciwretrowirusowymi do zwalczania HIV. Uzyskane wyniki pozwolą zwiększyć ochronę przed przenoszeniem wirusa.

Infekcja HIV pozostaje ważnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Terapia przeciwretrowirusowa o dużej aktywności zmniejszyła ilość nowych infekcji, lecz ciągle są na świecie miliony osób zakażonych HIV. W związku z tym istnieje pilna potrzeba nowatorskich interwencji do zwalczania HIV.

Przez ostatnie dziesięciolecie naukowcy badali potencjał miejscowo podawanych inhibitorów HIV, zwanych mikrobicydami. Ostatnio okazało się, że żel dopochwowy z inhibitorem odwrotnej transkryptazy HIV zapewnia około 40% ochronę przed infekcjami, podkreślając skuteczność tego podejścia. Zapalenie błony śluzowej pochwy lub odbytnicy wiąże się z większym ryzykiem infekcji HIV.

Głównym celem finansowanego przez UE projektu CHAARM (Combined highly active anti-retroviral microbicides) było stworzenie nowych mikrobicydów do zwalczania HIV przy jednoczesnym użyciu leków przeciwretrowirusowych. Działalność uczestników projektu objęła odkrywanie i ulepszanie leków oraz kompleksowej platformy do badania mikrobicydów. Przeprowadzono serię badań nad postacią leku, dotyczących dostarczania mikrobicydów do błony śluzowej pochwy i odbytnicy. Członkowie konsorcjum badali również mikrobiom pochwy, biorąc pod uwagę jego rolę w podatności na infekcję HIV.

Właściwości farmakokinetyczne i skuteczność różnych mikrobicydów badano na eksplantach tkanki pochwy i odbytnicy jako modelach ex vivo, jak również na modelach naczelnych niebędących ludźmi. Najskuteczniejsze okazało się połączenie dwóch leków przeciwretrowirusowych, których bezpieczeństwo oceniano w badaniach klinicznych pierwszej fazy. Analizy strukturalne oddziaływania receptora CCR5 z inhibitorami integrazy i odwrotnej transkryptazy HIV dostarczyły podstaw do stworzenia skuteczniejszych inhibitorów.

Reasumując, wyniki badania CHAARM zwiększyły naszą wiedzę na temat podstawowych biologicznych procesów podczas infekcji HIV i doprowadziły do identyfikacji nowatorskich potencjalnych celów leków. Synergistyczne morbicydy nie tylko działają przeciw różnym szczepom HIV-1, lecz również z mniejszym prawdopodobieństwem przyczynią się do powstania szczepów wirusa opornych na wiele inhibitorów. Zobacz materiał filmowy na temat projektu.

data ostatniej modyfikacji: 2016-07-15 14:55:07


Polityka Prywatności