dlapacjenta.info

Nowe terapie niedrobnokomórkowego raka płuc

Niedrobnokomórkowy rak płuc (NDRP) jest poważnym schorzeniem powodującym setki tysięcy zgonów każdego roku. Pilne wymagane są nowe, celowane terapii, aby poprawić smutne statystyki tej choroby.

Prawie 10-30% pacjentów cierpiących na NDRP ma mutacje receptora EGFR w onkogenie KRAS. Celowane terapie wykorzystujące inhibitor EGFR — erlotinib — stanowią ciekawą alternatywę terapeutyczną dla standardowej chemioterapii. Jednakże tych pacjentów rozwija się lekooporność zmniejszająca skuteczność tej metody.

Mając to na uwadze, naukowcy z finansowanego przez UE projektu LUNGTARGET (New approaches for the targeted therapy of non-small cell lung cancer) postanowili odkryć nowe cele terapeutyczne do zwalczania NDRP u pacjentów z mutacją EGFR lub KRAS. Wykorzystano różne metody, w tym badania przesiewowe poprzez profilowanie interferencji RNA i ekspresji białek.

Wysiłki te doprowadziły do identyfikacji kilku celów, a dokładnie transkrypcyjnej sieci GATA2 i kilku kinaz, które ulegają nadekspresji i są nadaktywne w NDRP. Ponadto wykryto różnice w ekspresji pewnych molekuł w opornych na EGFR komórkach nowotworowych, które korelowały z wynikami klinicznymi pacjenta, takimi jak przeżycie i odpowiedź na terapię.

Walidację terapeutyczną tych celów przeprowadzono in vivo i zaproponowano liczne terapie kombinowane, aby wyeliminować komórki raka płuc z mutacją KRAS lub EGFR. Aby przeciwdziałać oporności na erlotinib członkowie konsorcjum zaproponowali użycie przeciwciał przeciw całej rodzinie EGFR. Stworzono dodatkowe molekuły lub inhibitory, które wraz z nowatorskimi, synergicznymi terapiami otwierają nowe możliwości leczenia NDRP.

Reasumując, strategie terapeutyczne zaprojektowane podczas projektu LUNGTARGET stanowią pierwszą celowaną metodę leczenia NDRP u pacjentów z mutacją KRAS. Wyjaśnienie mechanizmów i czynników molekularnych oporności na terapię pomoże również zmniejszyć wysoki odsetek śmiertelności związanej z rakiem płuc.

data ostatniej modyfikacji: 2016-06-10 13:44:38


Polityka Prywatności