dlapacjenta.info

Nowe sposoby diagnozowania raka sutka

Europejscy badacze stworzyli zestaw innowacyjnych narzędzi o charakterze przeciwciał, które umożliwiły badanie raka sutka i odkrycie nowych biomarkerów.

Zapadalność na raka sutka w Europie osiągnęła 430 000 przypadków rocznie. Guzy o zwiększonym poziomie ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2) są złośliwe i związane z wysoką śmiertelnością. HER2 jest silną onkoproteiną, która jest potwierdzonym celem leczenia wspomagającego raka sutka.

Pomimo skuteczności monoklonalnych przeciwciał anty-HER2, guzy ciągle się rozrastają w związku z wrodzoną lub nabytą opornością na leczenie. Istnieje pilna potrzeba stworzenia nowych, innowacyjnych, celowanych leków na raka HER2+, jak również identyfikacji związanych z HER2 biomarkerów do przewidywania, diagnozowania i monitorowania choroby.

Aby sprostać temu wyzwaniu, uczestnicy finansowanego przez UE projektu IMAGINT (HER Imaging and molecular interaction mapping in breast cancer) zebrali interdyscyplinarny zespół badaczy z całej Europy. W ramach tego planu naukowego skupiono się na potencjale terapeutycznym białek podobnych do przeciwciał – zaprojektowanych białek zbudowanych z powtórzeń ankirynowych (DARPiny). Są to małe molekuły, bazujące na rusztowaniu z ludzkich białek, które mogą z dużym powinowactwem wiązać się do specyficznych celów.

Uczestnicy projektu IMAGINT stworzyli liczne narzędzia do syntezy DARPinów i manipulowania nimi, aby uzyskać specyficzne modyfikacje chemiczne. Stworzyli też DARPiny przeciw różnym receptorom HER. Następnie zbadali subkomórkowe rozmieszczenie HER2. Może to stanowić nowatorską metodę badań przesiewowych tkanek pacjentów.

Badacze przy użyciu obrazowej mikroskopii cyklicznej odkryli różnice między rakiem sutka, a odpowiednią zdrową tkanką. Ponadto wykryli zmiany w wiązaniu miRNA/białek w odpowiedzi na terapię anty-HER2. Korzystając z bioinformatycznej analizy ekspresji genów zidentyfikowali również liczne biomarkery prognostyczne raka sutka.

Wykazano użyteczność kliniczną i wartość prognostyczną jednej ze stosowanych w projekcie IMAGINT metod obrazowania do identyfikacji heterodimerów HER. Przy jej użyciu naukowcy zwalidowali nowy mechanizm oporności względem terapii anty-EGFR u pacjentów z potrójnie ujemnym rakiem sutka. Ponadto stworzyli nowy środek do nieinwazyjnego obrazowania całego ciała w kierunku guzów HER2+, umożliwiający uzyskanie informacji na temat rozprzestrzenienia i stadium choroby.

Zidentyfikowane biomarkery pomogą personalizować decyzje terapeutyczne oraz tworzyć nowe leki. Wczesna identyfikacja pacjentów z wysokim ryzykiem nawrotów przerzutów może na przykład przełożyć się na decyzję o zmianie strategii terapeutycznej. Reasumując, wyniki badania IMAGINT umożliwiają stratyfikację i monitorowanie raka sutka, co poprawi wyniki leczenia.

ostatnia zmiana: 2016-05-27


Polityka Prywatności