dlapacjenta.info

Nowe sposoby na raka

Podczas badania europejskiego opracowano ciekawą strategię leczenia choroby nowotworowej, polegającą na indukowaniu różnicowania nowotworowych komórek macierzystych.

Rozwój narządów, zwany też organogenezą, jeśli ściśle kontrolowanym procesem, który wymaga równowagi między odtwarzaniem a różnicowaniem komórek progenitorowych. Wymiana i zdolność komórek progenitorowych do regeneracji sprawiają, że przypominają one komórki nowotworowe. Dlatego też wyjaśnienie sygnałów molekularnych sprzyjających przełączeniu się komórki na różnicowanie do prawidłowej tkanki pomoże zrozumieć czynniki napędzające powstanie i rozwój choroby nowotworowej.

Zakres finansowanego przez UE projektu RESVERATROL ROLES (Resveratrol-induced molecular markers in cancer and progenitor cells proliferation) obejmował opracowanie innowacyjnych leków przeciwnowotworowych na bazie naturalnych i syntetycznych substancji, sprzyjających różnicowaniu komórek. Zgodnie z hipotezą roboczą nowotworowe komórki macierzyste mają podobne właściwości do komórek macierzystych tkanki wyjściowej, z tym że ich zdolność do różnicowania jest zaburzona.

Naukowcy postanowili scharakteryzować i porównać profil molekularny komórek macierzystych trzustki (PCSC) z prawidłowymi komórkami i zidentyfikować czynniki molekularne raka tego narządu.

Przeprowadzono badania mikromacierzowe w kierunku biomarkerów prognostycznych, korzystając z potężnej metody bioinformatycznej. Zidentyfikowane markery zastosowano podczas konwencjonalnych badań przesiewowych leków z polifenolem roślinnym resweratrolem i bez niego.

Zidentyfikowano też nowy gen (Nepn), związanych z organogenezą trzustki i przemianą nabłonkowo-mezenchymalną. Komórki trzustki, w których zachodziła ekspresja genu Nepn, miały właściwości komórek macierzystych i przypominały PCSC pod względem genetycznych sieci regulatorowych.

Podsumowując, badanie RESVERATROL ROLES potwierdza inne doniesienia o związku między karcynogenezą a zmianami molekularnymi endogennej homeostazy tkanek. Ukazana genetyczna sieć regulatorowa może udoskonalić bieżące metody diagnostyki i rokowania oraz ujawnić nowe cele terapii raka trzustki.

data ostatniej modyfikacji: 2016-05-23 14:18:42


Polityka Prywatności