dlapacjenta.info

Regeneracja serca dzięki komórkom macierzystym

Wyjaśnienie procesu regeneracji serca jest niezwykle ważne w projektowaniu terapii regeneracyjnych. Komórki macierzyste w regeneracji serca. Wiele przewlekłych kardiomiopatii i zawał mięśnia sercowego prowadzi do jego obumarcia. Jeśli kardiomiocyty poddane apoptozie nie zostaną zastąpione, może to prowadzić do ciężkiego upośledzenia funkcji serca.

Uzyskano niedawno dowody na istnienie sercowych komórek progenitorowych o możliwościach multipotencjalnych komórek macierzystych, które są prawdopodobnie związane z naturalnymi możliwościami regeneracyjnymi serca. Podczas poprzednich prac uczestników projektu odkryto, że Sca1 i wywodzący się z trombocytów czynnik wzrostu alfa stanowią markery sercowych komórek progenitorowych.

W celu dalszego wyjaśniania mechanizmu regeneracji serca naukowcy z finansowanego przez UE projektu CARDIAC ABC'S (Role of the ATP-binding cassette transporter Abcg2 in cardiac regeneration) skupili się na roli zakończeń chromosomów, nazywanych telomerami. Po systematycznej ewaluacji sercowych komórek progenitorowych badacze odkryli, że komórki te charakteryzowały się większymi możliwościami klonogenicznymi podczas hodowli w warunkach o niskiej zawartości tlenu i miały wyraźnie dłuższe telomery.

Do wyjaśnienia roli telomerów użyto myszy z brakiem odwrotnej transkryptazy telomerazy (TERT), enzymu który dodaje nukleotydy na końcach chromosomów i w związku z tym utrzymuje ich długość. Tak jak przypuszczano, kolejne pokolenia myszy z brakiem TERT wykazywały oznaki przedwczesnego starzenia i bezpłodności. Badanie komórek progenitorowych serca pozbawionych tego enzymu jest kluczowe w wyjaśnianiu, jak telomery wpływają na regenerację i integralność DNA w tych komórkach.

Reasumując, wygenerowane informacje mogą stanowić bazę do projektowania strategii leczenia urazów lub zwiększania możliwości regeneracyjnych tkanki, które pogarszają się wraz ze starzeniem. Biorąc pod uwagę rolę komórek macierzystych w wielu tkankach, wyniki projektu CARDIAC ABC'S wychodzą poza zakres komórek progenitorowych serca.

data ostatniej modyfikacji: 2016-04-15 13:19:32


Polityka Prywatności