dlapacjenta.info

Białka gospodarza a zakażenie HCV

Naukowcy europejscy zbadali rolę białek gospodarza w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV). Ustalenia mogą posłużyć jako podstawa do opracowania nowych, innowacyjnych terapii.

Zakażenie HCV jest główną przyczyną raka wątrobowokomórkowego (HCC). Połowa zakażonych pacjentów nie odpowiada na leczenie, a w związku z tym znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na HCC. Dlatego poznanie biologii wirusa jest niezwykle ważne dla wyjaśnienia patologii HCC i zaproponowania nowych metod leczenia.

W trakcie pączkowania poza zakażoną komórką, wirus pozyskuje białka komórkowe. Coraz więcej danych wskazuje, że te białka gospodarza biorą udział w cyklu replikacji i stopniowego uwalniania wirusa.

Celem finansowanego ze środków UE projektu HCV-BOUND PROTEINS (Hepatitis C virus virion-bound proteins: identification in clinical samples and in vitro dissection of their importance in the viral life cycle) było zidentyfikowanie takich białek gospodarza w próbkach klinicznych. Stosując metody analizy proteomicznej, konsorcjum odkryło, że jednym z enzymów zaangażowanych w infekcyjność HCV jest fosfataza FIG4.

Co ciekawe, naukowcy ustalili, że w celu zwiększenia specyficznej infekcyjności, HCV przechwytuje ważną cząsteczkę karcynogenną, jaką jest Netrin-1. Na podstawie wyników biopsji zakażonej wątroby, stwierdzono zwiększoną ekspresję Netrin-1 oraz związek z replikacją wirusa. Naukowcy dostrzegli również, że Netrin-1 promowała wejście wirusa poprzez zwiększoną aktywację i recykling receptora naskórkowego czynnika wzrostu. Jest to proces, który w przebiegu HCC jest rozregulowany.

Wiele wysiłku poświęcono na opracowanie narzędzia in vitro do odtworzenia mikrośrodowiska wątroby przed zakażeniem. To powinno pomóc w rozszyfrowaniu wczesnych interakcji HCV, jak również czynników, od których zależy infekcyjność wirusa.

Badanie HCV-BOUND PROTEINS dostarczyło nowych informacji na temat biologii HCV oraz roli białka gospodarza w infekcyjności. Należy podkreślić, że z uwagi na genetyczną stabilność białek gospodarza, białka te mogą posłużyć jako pewne cele terapeutyczne.

data ostatniej modyfikacji: 2016-03-10 13:27:28


Polityka Prywatności