dlapacjenta.info

Dlaczego rak jajnika nawraca

Nawrót surowiczego raka jajnika o wysokiej złośliwości (HGSOC) jest główną przyczyną chorobowości i śmiertelności związanych z nabłonkowym nowotworem złośliwym (rakiem) jajnika (EOC). Finansowani przez UE naukowcy badają czynniki wpływające na wystąpienie nawracającego EOC, aby znaleźć nowatorskie rozwiązanie tego problemu.

Pacjentki cierpiące na EOC początkowo dobrze znoszą leczenie chirurgiczne i chemoterapię pierwszej linii, lecz u większości dochodzi do nawrotów i platynooporności skutkujących zgonem. Uczestnicy projektu OCTIPS (Ovarian cancer therapy – Innovative models prolong survival) badają molekularne mechanizmy nawrotów EOC, aby zwiększyć skuteczność terapii.

Początkowo badacze stworzyli dwie bazy danych online i dostarczyli sparowanych próbek tkanek guza w stadium początkowym i po nawrocie. Uczestnicy projektu OCTIPS skonstruowali zestaw mikromacierzy tkankowych, który zawiera sparowane próbki od około 70 pacjentek z HGSOC.

Genomiczne i transkryptomiczne porównanie sparowanych próbek guzów pierwotnych i nawrotów ujawniło biologiczne procesy wpływające na oporność i nawracanie choroby. Do dalszej walidacji wybrano niektóre z tych genów i mikroRNA. Przy użyciu modelowania interfejsu sieci biologicznej, z powodzeniem zidentyfikowano związki oddziaływające z tymi procesami.

Uczestnicy projektu OCTIPS wygenerowali kilka linii komórkowych pierwotnego raka jajnika i jego nawrotu, jak również ksenoprzeszczepy na bazie materiału od pacjentek (PDX) HGSOC. Scharakteryzowano ponadto 39 linii komórkowych raka jajnika ogólnie stosowanych w badaniach.

Eksperymenty na HGSOC-PDX wykazały dobrą korelację z próbkami od pacjentek. Stworzono też molekularny model platynooporności raka jajnika. Te systemy modelowe, wraz z modelami jaj ptasich, powinny okazać się niezwykle użyteczne do badań oporności HGSOC oraz oceny skuteczności leków.

Uczestnicy projektu ocenili obecnie używane kombinacje leków i te poddawane obecnie badaniom klinicznym III/IV fazy. Kluczowym odkryciem jest, że oznaczenie sygnatury szlaku AKT przed rozpoczęciem terapii może pomóc w przewidywaniu odpowiedzi na leczenie takimi lekami jak GSK2141795. Badacze przygotowują również badanie kliniczne wczesnej fazy, aby ocenić CYC065, cyklinozależny inhibitor kinazy, w raku jajnika z amplifikacją CCNE1.

Wyniki projektu OCTIPS dostarczą nowej wiedzy dotyczącej progresji nowotworowej i mechanizmów lekooporności, jak również pomogą zidentyfikować potencjalnie skuteczne strategie terapeutyczne.

Leczenie EOC ma znaczące działania niepożądane, niską skuteczność i stanowi duże obciążenie budżetów służby zdrowia. Działania projektu OCTIPS mogą polepszyć rokowania pacjentów oraz jakość ich życia. Uzyskana wiedza o nawracającym raku jajnika oraz modelach choroby będzie nieoceniona dla badaczy pracujących nad EOC.

data ostatniej modyfikacji: 2015-12-08 11:38:36


Polityka Prywatności