dlapacjenta.info

Terapia genowa padaczki

Terapia genowa i komórkowa to nowo powstające, alternatywne metody leczenia. Konsorcjum europejskie ocenia możliwość zastosowania takich innowacyjnych metod w leczeniu padaczki.

Padaczka jest przewlekłą chorobą neurologiczną, cechującą się okresowymi napadami. W zależności od tego, jaki obszar mózgu jest zajęty, napady padaczkowe można podzielić na częściowe i uogólnione. Niestety w niemal 40% przypadków stosowane obecnie leki nie są skuteczne w zapobieganiu napadom, istnieje więc zapotrzebowanie na innowacyjne terapie.

Finansowany przez UE projekt "Innovative gene therapies for epilepsy treatment" (EPIXCHANGE) wychodzi naprzeciw temu problemowi poprzez opracowanie niekonwencjonalnych metod leczenia padaczki. Strategie te obejmują podawanie zamkniętych w kapsułkach komórek lub wektorów wirusowych dostarczających czynniki o działaniu terapeutycznym.

Do tej pory naukowcy uzyskali linie komórkowe, które wytwarzają i uwalniają cząsteczki neuroprzekaźnika, który może hamować napady padaczkowe. Komórki zostały zamknięte w kapsułkach, aby dostarczać je do mózgu chorych. Trwają obecnie badania skuteczności tej metody na modelach eksperymentalnych. Badane są również wektory wirusowe modulujące miejscową ekspresję różnych czynników. Wyniki tych badań przedklinicznych stworzą podwaliny dla dalszych badań klinicznych na ludziach.

W pierwszej części projektu zorganizowano dwa warsztaty. Jeden dotyczył modeli zwierzęcych do badań nad padaczką, a drugi zarządzania projektami unijnymi. Dodatkowe warsztaty zorganizowano w drugim roku projektu. Dotyczyły one bezpieczeństwa terapii genowej i komórkowej oraz transferu genów w OUN. Prowadzili je cenieni mówcy, którzy zaprezentowali najnowsze postępy w terapii genowej i komórkowej chorób neurologicznych.

Rozpowszechnienie działań podjętych w ramach projektu poprzez stronę internetową, media społecznościowe i media lokalne zwiększyło świadomość społeczną istotnego zagadnienia, jakim jest terapia genowa w obrębie OUN. Przemówienia i prezentacje laboratoryjne dla uczniów miejscowych szkół średnich stanowiły kolejny krok do uświadomienia społeczeństwu istotności tych badań.

data ostatniej modyfikacji: 2015-03-11 15:25:51


Polityka Prywatności