dlapacjenta.info

Artykuły dla pacjenta

Jak zapobiedz odrzutom po przeszczepie

Opóźniona czynność przeszczepu (DGF) jest powikłaniem często występującym po przeszczepie. Nowatorska terapia z użyciem przeciwciał może zapobiegać odrzuceniu przeszczepu poprzez zapobieganie DGF.

Zapadalność na DGF obejmuje 40-60% przypadków związanych z wysokim ryzykiem przeszczepów nerek, w zależności od stanu narządu dawcy, i jest spowodowana przez immunologiczny zespół poreperfuzyjno-niedokrwienny. Istnieje potrzeba prowadzenia dializy przez około siedem dni dopóki narząd nie zacznie funkcjonować. Zwiększa to ryzyko odrzucenia przeszczepu. W przypadku nerki za aktywację układu immunologicznego ukierunkowaną na zniszczenie przeszczepionego narządu odpowiada receptor toll-like 2 (TLR2).

Finansowany przez UE projekt MABSOT miał na celu przetestowanie nowego przeciwciała, OPN-305, w zapobieganiu DGF. Naukową podstawą jest przeciwdziałanie uszkodzeniom po przeszczepie różnych narządów, spowodowanym przez TLR2.

Przedkliniczna ewaluacja formuły przeciwciała pozwoliła ustalić maksymalną, niewywołującą działań niepożądanych dawkę u naczelnych niebędących ludźmi. Analiza molekularna molekularnych wzorców uszkodzeń rozpoznawanych przez TLR2 umożliwiła odkrycie, że surowiczy amyloid A (SAA) jest agonistą TLR2. Prace trwające już po zakończeniu projektu określą rolę SAA jako czynnika powodującego zespół poreperfuzyjno-niedokrwienny.

Ważna część badania MABSOT obejmuje identyfikację nowych wczesnych biomarkerów uszkodzeń nerek. Badania mikromacierzowe w modelu przeszczepu nerki u myszy doprowadziły do identyfikacji 20 szczególnie interesujących genów, które są odmiennie regulowane w ciągu 6 godzin po przeszczepie. Analiza metodami qPCR oraz ELISA potwierdziła dwa wczesne biomarkery uszkodzenia nerek, SPP-1 oraz TIMP-1. Wymagają one jeszcze walidacji w ludzkich próbkach przeszczepów.

Ukończono badanie kliniczne fazy I z użyciem OPN-305 na zdrowych ochotnikach, wykazując bezpieczeństwo i tolerowalność podawania przeciwciała. Badanie fazy II u pacjentów z przeszczepem nerek jest obecnie w toku. W początkowym badaniu ustalono dawki OPN-305. Ukończono rekrutację pacjentów do leczenia w części A. Zainicjowano cześć B.

Podsumowując, prace MABSOT wyjaśniające mechanizm DGF wraz z odkryciem klinicznie istotnych markerów wczesnego uszkodzenia nerek przyczynią się do lepszej diagnozy DGF. Przygotowanie OPN-305 do badań klinicznych jest ważnym etapem na drodze do poprawy sytuacji pacjentów z DGF po przeszczepie i zwiększeniu ich długości życia. Przeciwdziałanie uszkodzeniu wywołanemu przez TLR2 może znaleźć zastosowanie w leczeniu podobnych uszkodzeń po przeszczepie innych narządów litych.

data ostatniej modyfikacji: 2015-06-23 15:28:37


Polityka Prywatności