dlapacjenta.info

Nowoczesna terapia cukrzycy

Cukrzyca jest coraz częściej występującym w nowoczesnym społeczeństwie zaburzeniem metabolicznym. Znalezienie metod zapobiegania lub leczenia tej choroby to szczególnie ważne wyzwanie medyczne.

Odkrycie limfocytów T regulatorowych, będących populacją komórek niezbędną do utrzymania tolerancji obwodowej, pozwoliło lepiej zrozumieć choroby autoimmunologiczne. Coraz więcej jest dowodów na znaczenie limfocytów T regulatorowych w przebiegu cukrzycy i w ograniczaniu przewlekłych chorób zapalnych, takich jak astma.

W cukrzycy ma miejsce niszczenie trzustkowych komórek beta przez układ odpornościowy, co sugeruje brak aktywności limfocytów T regulatorowych. Ich stymulacja mogłaby zapobiec chorobie lub jej postępom. Mając to na uwadze, badacze z finansowanego przez UE projektu "Ultra-low dose of IL-2 for the treatment of recently diagnosed type 1 diabetes" (DIABIL-2) zaproponowali użycie interleukiny 2 (IL-2) jako środka stymulującego limfocyty T regulatorowe u pacjentów z cukrzycą.

Poprzednie prace konsorcjum pokazały, że użycie IL-2 w przypadku mysiego modelu cukrzycy może zapobiegać cukrzycy lub leczyć ją. U ludzi podawanie IL-2 jest bezpieczne i aktywuje limfocyty T regulatorowe. Może też mieć zastosowanie w leczeniu objawów żółtaczki typu C.

Celem projektu DIABIL-2 jest poszerzenie zakresu tych odkryć i przetestowanie bardzo niskich dawek IL-2 w badaniach klinicznych fazy IIb u pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Badanie zostanie przeprowadzone w różnych ośrodkach w Europie i obejmie pacjentów w kilku grupach wiekowych.

Podczas pierwszej części projektu, partnerzy przygotowali konieczną dokumentację, aby uzyskać pozwolenie na badania kliniczne. IL-2 została wytworzona zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi w formie liofilizowanej, co pozwoli zminimalizować liczbę wizyt pacjentów w szpitalu. Zostało również wybrane główne laboratorium zajmujące się próbkami pobranymi od pacjentów i zarządzaniem danymi.

Ważna część projektu została poświęcona analizie limfocytów T regulatorowych pobranych od pacjentów. Badacze mają nadzieję określić stopień metylacji głównego regulatora tworzenia i funkcji limfocytów T regulatorowych, FOXP3.

Skuteczność opracowanej w projekcie DIABIL-2 metody w zatrzymywaniu autoimmunologicznego niszczenia trzustkowych komórek beta może zrewolucjonizować postępowanie w przypadku cukrzycy i jej leczenie. W szczególności w przypadku dziecięcej cukrzycy typu 1 może to złagodzić objawy choroby i poprawić jakość życia młodych pacjentów i ich rodzin.

data ostatniej modyfikacji: 2015-05-20 14:51:33


Polityka Prywatności