dlapacjenta.info

Czy szczepionka będzie zapobiegać czerniakowi?

Czerniak to nowotwór wywoływany przez mutacje melanocytów skóry. Opracowanie bezpiecznej i skutecznej szczepionki przeciw czerniakowi, która miałaby także działanie prewencyjne, wciąż stanowi poważne wyzwanie.

Naukowcy od dawna uznają rolę układu odpornościowego w zwalczaniu nowotworów. Jednak ponieważ komórki rakowe wywodzą się z komórek zdrowych, układ odpornościowy miewa trudności w rozpoznaniu w nich komórek obcych. Dotychczas przetestowano wiele podejść immunoterapeutycznych mających aktywować układ odpornościowy, w tym zastosowanie cytokin, swoistych dla nowotworu limfocytów T pochodzących od pacjenta oraz szczepionek przeciwnowotworowych, a wszystkie one przyniosły mieszane rezultaty.

W odniesieniu do szczepionek przeciwnowotworowych skuteczność udało się uzyskać jedynie w stosunku do nowotworów indukowanych wirusem, jak w przypadku szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy czy HPV. W przypadku nowotworów o pochodzeniu niewirusowym, konstrukcję szczepionek należy oprzeć na swoistych dla raka antygenach zdolnych do wywołania silnych reakcji cytotoksycznych limfocytów T.

Szczepionka zaproponowana przez finansowane przez UE konsorcjum "Prophylactic and therapeutic use of recombinant lymphocytic choriomeningitis virus against melanoma" (LCMVACC) została oparta na zastosowaniu genetycznie zmodyfikowanego, niezdolnego do replikacji wirusa limfocytowego zapalenia opon mózgowych (rLCMV) w celu dostarczenia antygenów czerniaka. Poprzednie działania zespołu badawczego potwierdziły bezpieczeństwo i brak immunogeniczności tego systemu podawania.

Do modeli mysich czerniaka dostarczono różne antygeny tego nowotworu (Melan-A, glikoproteinę 100) i wyjaśniono reakcje odpornościowe. Naukowcy skupili się przede wszystkim na analizie cytotoksycznych populacji limfocytów T, które odgrywają decydującą rolę w przezwyciężaniu tolerancji immunologicznej organizmu względem nowotworów. Wyniki prac podkreślają znaczenie doboru właściwego antygenu czerniaka, a także przybliżają wektor szczepionki rLCMV do fazy I prób klinicznych.

W odniesieniu do terapii raka, szczepionki przeciwnowotworowe i immunoterapia są najbardziej obiecującymi kandydatami. Choć jak dotąd nie udało się odnieść jednoznacznego sukcesu, bezpieczny system zdolny wywołać silne reakcje limfocytów T w odpowiedzi na antygeny swoiste dla nowotworu stanowi obiecującą strategię. Co ważniejsze, tego typu szczepionka miałaby zastosowanie profilaktyczne u pacjentów zagrożonych wystąpieniem czerniaka.

data ostatniej modyfikacji: 2015-04-28 16:05:53


Polityka Prywatności