dlapacjenta.info

Padaczka

Padaczka dotyka milionów ludzi na całym świecie i jest schorzeniem polegającym na spontanicznych i nieprzewidywalnych napadach, które mają źródło w mózgu. Jest potencjalnie niebezpiecznym schorzeniem i wynika z nieprawidłowej komunikacji między neuronami w mózgu.

Nasza wiedza na temat mikroobwodów neuronalnych i neuronów węzłowych, uczestniczących w przebiegu padaczki, pozostaje bardzo ograniczona. Aby odkryć zmiany leżące u podłoża padaczki naukowcy z finansowanego przez UE projektu "Functional connectivity and the role of hub neurons in epilepsy" (HUBS IN EPILEPSY) analizowali strukturę anatomiczną i czynnościową mózgu.

Ich celem było zidentyfikowanie kluczowych elementów mikroobwodów neuronalnych, które powodują padaczkę. W tym celu korzystali z obrazowania wapnia in vitro i in vivo, jak również badania histologicznego tkanki objętej padaczką. Model myszy pilokarpinowej z padaczką skroniową został wybrany jako najbardziej przypominający patologiczny mózg człowieka.

Wyniki pozwoliły powiązać aktywność padaczkową z jednoczesną aktywacją występujących w określonych odstępach zespołów neuronów. Jednakże stwierdzono, że nawracająca aktywność padaczkowa wynika z jednoczesnej aktywacji różnych grup neuronów, a nie z aktywności pojedynczego ich zestawu.

Wbrew wcześniejszym hipotezom, GABAergiczne (z receptorami kwasu gamma-aminomasłowego) neurony pośrednie w hipokampie odgrywają kluczową rolę w powstawaniu wyładowań między wstrząsami. Wyładowania między wstrząsami to sygnały, które pojawiają się w okresie między napadami lub epizodami padaczkowymi w mózgu i są widoczne na elektroencefalogramie.

Aby wyjaśnić genezę padaczki – przejście z prawidłowego stanu mózgu do stanu chorobowego – naukowcy korzystali z technik immunohistochemicznych do badania próbek tkanki od myszy z padaczką. Mimo nasilonych procesów śmierci komórki podczas powstawania padaczki, wcześnie powstałe neurony GABAergiczne lub glutaminergiczne przeżywały.

Działania w ramach projektu dostarczyły nowej wiedzy na temat padaczki w skali mikro. Dalsze prace badawcze w tym obszarze mogą się teraz skoncentrować na opisaniu roli neuronów GABAergicznych i glutaminergicznych w aktywności padaczkowej mózgu. Wyniki te mogą też umożliwić opracowanie skuteczniejszych metod leczenia tej wyniszczającej choroby.

data ostatniej modyfikacji: 2015-04-14 15:42:07


Polityka Prywatności