dlapacjenta.info

Walka z cukrzycą dzięki komórkom macierzystym

Udoskonalanie środków leczniczych poprawiających zdrowie i jakość życia pacjentów chorych na cukrzycę jest ważnym wyzwaniem. Europejskie badanie korzysta z innowacyjnego zastosowania mazenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w leczeniu powikłań wysokiego poziomu glukozy.

Prawie 50 milionów ludzi w Europie używa zatwierdzonych środków przeciwcukrzycowych, aby kontrolować zbyt wysoki poziom glukozy. Niewłaściwie kontrolowany poziom glukozy prowadzi do takich powikłań, jak nefropatia, retinopatia, kardiomiopatia i neuropatia, które w 11% mogą skończyć się zgonem.

Główny schemat leczenia pacjentów chorych na cukrzycę obejmuje podawanie insuliny, co spowalnia pojawianie się tych powikłań, lecz często za cenę epizodów hipoglikemicznych. Jako że nie istnieją żadne inne skuteczne metody, kontrola poziomu glukozy w cukrzycy pozostaje kluczowym wyzwaniem dla medycyny.

Naukowcy finansowanego przez UE projektu "Repair of diabetic damage by stromal cell administration" (REDDSTAR) zaproponowali, aby leczyć cukrzycę i jej powikłania, używając MSC. Wzrastająca ilość dowodów wskazuje, że MSC lub zrębowe komórki macierzyste pobrane ze szpiku dorosłej osoby wydzielają czynniki potencjalnie immunosupresywne i angiogeniczne. Co więcej, podawanie ich gryzoniom umożliwia kontrolę hiperglikemii.

Głównym celem projektu REDDSTAR jest prześledzenie bezpieczeństwa i skuteczności takiego podawania MSC, aby umożliwić kontrolę metabolizmu glukozy i złagodzenie powikłań powiązanych z cukrzycą. Izolację komórek przeprowadza się, używając nowego przeciwciała łączącego się z powierzchnią markera Syndecan-2, który daje wysoki poziom czystości i jest zgodny z przepisami klinicznymi.

Badacze podawali MSC w modelach przedklinicznych cukrzycy i zaobserwowali pozytywne skutki kontroli glukozy we krwi, chorobie nerek, neuropatii i leczeniu ran. MSC ulepszyło również ukrwienie siatkówki w mysim modelu cukrzycowej retinopatii. Zaobserwowano również pożądane efekty immunomodulacyjne w mysim modelu cukrzycowej kardiomiopatii.

Jakkolwiek ciągle trwają prace przedkliniczne, obiecujące skutki podawania MSC na powikłania towarzyszące cukrzycy są pierwszym krokiem na drodze potencjalnych, nowych terapii cukrzycy. Zaplanowane badania kliniczne mają potwierdzić niniejsze obserwacje w cukrzycowym gojeniu ran u ludzi i przybliżyć terapię MSC o krok bliżej do zastosowań klinicznych.

ostatnia zmiana: 2015-04-14


Polityka Prywatności