dlapacjenta.info

Artykuły dla pacjenta

Badanie genomu człowieka, zwierząt i roślin

Badania naukowe nad genomem człowieka przynoszą fascynujące informacje o tym, jak DNA determinuje nasze zdrowie i odrębność. Tymczasem analiza (i w niektórych przypadkach modyfikacja) materiału genetycznego roślin i zwierząt może potencjalnie podnieść jakość i zwalczyć choroby.

Prace badawcze poświęcone tym zagadnieniom szybko nabierają tempa - najnowszym wynalazkiem w dziedzinie genetyki jest chip genowy czyli mikromacierz DNA, która gromadzi dziesiątki tysięcy oligonukleotydów (krótkich molekuł DNA) na pojedynczej, szklanej płytce.

Przystępne sekwencjonowanie genomu ma w ciągu najbliższych kilku lat stać się rzeczywistością dla wielu zainteresowanych. Tego typu wiedza może dopomóc w ustaleniu podatności na chorobę albo tego czy lek pomoże choremu czy też wywoła poważne skutki uboczne, otwierając drogę do zindywidualizowanej terapii, opartej na konkretnym profilu genetycznym.

Jeżeli chodzi o rośliny i zwierzęta, naukowcy kontynuują badania i opracowywanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Technika umożliwia transfer wybranych, pojedynczych genów z jednego organizmu do drugiego oraz pomiędzy organizmami niespokrewnionymi.

Technologia ta nie jest jednak wolna od kontrowersji. Obecnie zaledwie jedna uprawa GMO - kukurydza wytwarzająca pestycyd o nazwie MON 810 - jest hodowana na unijnej glebie, a niektóre państwa członkowskie wprowadziły w związku z nią zabezpieczenia i wyłączenia. Tymczasem na terenie UE w obrocie jest 49 roślin GMO na pasze dla zwierząt.

data ostatniej modyfikacji: 2015-01-23 12:11:35


Polityka Prywatności