dlapacjenta.info

Artykuły dla pacjenta

Źródło
Minimalizacja ryzyka chorób sercowo-naczyniowych stanowi wielkie wyzwanie dla medycyny. Europejskie konsorcjum proponuje identyfikację biomarkerów, które można by wykorzystać do przewidywania ryzyka takich chorób.
Coraz częstsze występowanie przypadków nowotworów głowy i szyi (NGS) w Europie i Stanach Zjednoczonych uwidacznia konieczność ustalenia czynników przyczynowych. Badacze pracują nad rozszyfrowaniem roli zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w rozwoju nowotworów głowy i szyi.
Rak jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Nie maleje więc potrzeba poznania mechanizmów odpowiadających za powstawanie, progresję i przerzuty nowotworu.
Zespół z UE włączył się do prac mających na celu zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej, pomagając w zapobieganiu upośledzeniu umysłowemu osób starszych. Uczestnicy projektu przekazali również tej grupie informacje o zaletach badań prowadzonych w ramach UE w dziedzinie zdrowia poprzez wspólne działania oraz zaangażowanie mediów takich jak filmy.
Kilka chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroba Parkinsona, jest związanych z zaburzeniami układu dopaminowego. Zrozumienie procesów regulacji syntezy dopaminy ułatwi poszukiwania nowych opcji terapeutycznych dla tych chorób, które dotykają milionów ludzi na całym świecie.
Wyjaśnienie etapów rozwoju układu odpornościowego człowieka jest kluczem do leczenia i zapobiegania infekcjom u noworodków.
Choroby starcze stają się coraz powszechniejsze wraz ze zwiększaniem się długości życia. Poznanie patologii tych schorzeń i związanych z nią mechanizmów jest niezbędne dla znalezienia skutecznych metod leczenia.
Wykrywanie zmęczenia psychicznego pojawiającego się w czasie rehabilitacji nerwowo-mięśniowej odbywa się aktualnie przy pomocy systemów opartych na elektroencefalografii (EEG). W celu przeprowadzenia ilościowej oceny zmęczenia psychicznego, badacze w pierwszej kolejności dokonali pomyślnego połączenia monitoringu wideo i EEG.
Leczenie raka jest wciąż poważnym wyzwaniem w medycynie i pilnie potrzebne są nowe leki o odmiennym sposobie działania. Dzięki środkom unijnym prowadzone są badania w tej dziedzinie, wykorzystujące syntetyczne produkty oparte na likorynie.
Zrozumienie, w jaki sposób guzy rozprzestrzeniają się i tworzą przerzuty, ma kluczowe znaczenie dla możliwości leczenia raka. Duże europejskie konsorcjum naukowe zajęło się hipoksją, poszukując informacji na ten temat.
Choć około 90% gatunków na Ziemi żyje w środowiskach morskich i przybrzeżnych, to ta ogromna różnorodność form życia nie została jeszcze dokładnie zbadana. Badając organizmy występujące w różnych miejscach w morzach, naukowcy mogą odkryć nowe związki znajdujące zastosowania w medycynie, rolnictwie i różnych dziedzinach przemysłu.
Propriocepcja odnosi się do naszej zdolności odczuwania pozycji ciała i ruchu kończyn poprzez skomplikowaną integrację sygnałów w mózgu. Badacze finansowani przez UE analizowali wewnętrzne działanie mózgu podczas tego procesu.
Europejscy badacze stworzyli nowatorski system kultur in vitro, który dokładnie naśladuje strukturę ludzkiego żołądka. Użycie tego modelu umożliwia obecnie przeprowadzenie badania oddziaływań gospodarz-drobnoustrój.
Szczepienie od dawna jest pierwszorzędową metodą zwalczania chorób zakaźnych. Prowadzone obecnie prace mają na celu zwiększenie skuteczności istniejących szczepionek i stworzenie nowych, nakierowanych na nowe cele.
Obrazowanie biomedyczne jest niezwykle ważne dla wykrywania, diagnostyki i leczenia raka, przyczyniając się do poprawy rokowań dla milionów chorych. Nowy wielorodzajowy system ma wykrywać nowotwory z jeszcze większą dokładnością.
Naukowcy z UE tworzą nowatorską terapię reumatoidalnego zapalenia stawów bazującą na dożylnym podawaniu allogenicznych śródmiąższowych komórek macierzystych (MSC) pozyskanych z tkanki tłuszczowej. Początkowe prace pokazały, że terapia MSC daje obiecujące wyniki u pacjentów.
Ostatnie badania naświetliły rolę metabolizmu w rożnych nowotworach złośliwych ludzi. Pirogronian jest istotny dla metabolizmu komórkowego w mitochondriach i jego regulacja może być zmieniona w komórkach nowotworowych.
Dziecięce śródmiąższowe choroby płuc odnoszą się do grupy ponad 100 rzadkich chorób płuc, które dotykają niemowląt, dzieci i nastolatków. Objawy obejmują przewlekły kaszel oraz krótki i przyspieszony oddech.
Sieć uczelni i przedsiębiorstw europejskich rozpoczęła interdyscyplinarne badania nad móżdżkiem. Pozyskane informację przybliżą nas do zrozumienia mechanizmu działania tego złożonego narządu.
Obrazowanie układu nerwowego pozwala zgłębiać tajemnice mózgu oraz uwidocznić ten najważniejszy i najbardziej złożony narząd człowieka. Naukowcy z UE połączyli siły, aby poczynić postępy w umiejętności korzystania z tej relatywnie nowej i stale rozwijającej się metody.
W samej tylko Europie na postępującą utratę słuchu cierpi ponad 80 milionów ludzi. W ramach unijnego projektu badacze opracowują regeneracyjne implanty ślimakowe (CI), które mają zapobiegać dalszej degeneracji i poprawić jakość słyszenia.
Populacja europejska w coraz większym stopniu składa się z osób starszych. Przeciwdziałanie problemom poznawczym stało się kluczowe dla około 50% osób powyżej 85 roku życia, cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera.
Czwarta najczęstsza przyczyna zgonów, przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD) dotyka ponad 300 milionów ludzi i stanowi ogromny ciężar dla społeczeństwa i gospodarki. W walce z jej skutkami mogłyby pomóc modele opieki oparte na telemedycynie.
Opóźniona czynność przeszczepu (DGF) jest powikłaniem często występującym po przeszczepie. Nowatorska terapia z użyciem przeciwciał może zapobiegać odrzuceniu przeszczepu poprzez zapobieganie DGF.
Posocznica, inaczej sepsa, jest przyczyną 135 000 zgonów rocznie w Europie a przyspieszenie diagnozy zwiększyłoby szansę chorych na przeżycie. Technologia pozyskiwania patogenów z krwi pełnej z użyciem fal ultradźwiękowych i fotoluminescencyjnej detekcji DNA pomoże urzeczywistnić ten cel.
Manipulowanie układem odpornościowym w celu leczenia chorób wymaga ogromnej wiedzy na temat biologii tego układu. W tym kontekście naukowcy europejscy analizowali nowo zidentyfikowaną populację komórek immunologicznych i jej funkcje w układzie odpornościowym.
Funkcjonalizowane nanocząstki umożliwią celowane dostarczanie leków i udoskonalą techniki obrazowania. Nowatorski szlak syntezy cząsteczek aktywowanych nieszkodliwym promieniowaniem podczerwonym (IR) umożliwi skuteczną fotodynamiczną terapię przeciwnowotworową.
Skuteczne kontrolowanie emocji jest bardzo ważne dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Finansowane przez UE badanie pogłębiło wiedzę na temat czynnika mogącego sprzyjać kontrolowaniu emocji: wiary, że jest to naprawdę możliwe.
Wyjaśnienie molekularnej etiologii choroby czasem wymaga zbadania organelli komórkowych i ich składników. Europejskie badanie dotyczyło DNA mitochondrialnego i miało na celu opisanie nieprawidłowości leżących u podstaw pewnych chorób.
Prawie jedna trzecia ludzi doznaje w jakimś stopniu zwyrodnienia krążka międzykręgowego (tzw. dysku) przed 35 rokiem życia. W wieku 60 lat problem ten dotyczy większości ludzi. Nowy model biomechaniczny tych poduszek pomiędzy kostnymi kręgami może przyczynić się do stworzenia nowych terapii i przynieść ulgę milionom chorych.
Degeneracja siatkówki i plamki żółtej powoduje ślepotę w podeszłym wieku, a tym samym znaczące obciążenie społecznoekonomiczne. Czteroletnie badanie skupiło się na wyjaśnieniu mechanizmu homeostazy siatkówkowej.
Europejski zespół badawczy postawił sobie za cel poznanie etiologii molekularnej pląsawicy Huntingtona. Wyniki badań mogą przyczynić się do opracowania bardziej swoistych terapii celowanych.
Gdy zdolność organizmu do gojenia kości jest niewystarczająca, najczęściej wykonuje się przeszczepy. Udoskonalone rusztowania biomimetyczne z niewielkimi dawkami czynników wzrostu zwiększą skuteczność i obniżą koszty leczenia.
Europejscy badacze starają się wyjaśnić mechanizmy odpowiadające za homeostazę i odnowę skóry. Te informacje mają decydujące znaczenie w leczeniu uszkodzeń skóry.
Choroby układu krążenia stanowią jedno z poważniejszych wyzwań dzisiejszej medycyny. Europejscy naukowcy, chcąc przyłączyć się do działań profilaktycznych pomagających zapobiegać chorobom z tej grupy, opracowali nowatorską, innowacyjną żywność na bazie łubinu.
Po raz pierwszy UE finansuje wieloośrodkowe badanie kliniczne w Europie, aby uzyskać bazujące na faktach wytyczne dotyczące postępowania klinicznego wobec pacjentów cierpiących na dystrofię miotoniczną typu 1 (DM1).
Cukrzyca jest coraz częściej występującym w nowoczesnym społeczeństwie zaburzeniem metabolicznym. Znalezienie metod zapobiegania lub leczenia tej choroby to szczególnie ważne wyzwanie medyczne.
W Europie zwiększa się zapadalność na schorzenia psychiatryczne i neurodegeneracyjne. Poznanie ich etiologii jest szczególnie ważne w projektowaniu nowych terapii.
W jamie ustnej roi się od bakterii, których większość jest niegroźna. Jednakże naukowcy z finansowanego przez UE projektu wykazali, że bakterie te mogą dostawać się do tętnic, gdzie pozostają w uśpieniu do momentu, gdy zadziała na nie jakiś bodziec. Mogą wtedy przyczyniać się do zawału serca.
W ramach finansowanego przez UE projektu prowadzone są badania nad regulacją genomową i zwijaniem białek na wczesnych etapach rozwoju ssaków. Prace dostarczyły ważnej wiedzy na temat funkcjonowania genomu na wczesnych etapach embriogenezy
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy


Polityka Prywatności