dlapacjenta.info

O arytmii serca

Arytmie to zaburzenia rytmu elektrycznego serca, które są trudne do przewidzenia i potencjalnie zagrażają życiu. Obecne terapie obejmują leki przeciwarytmiczne i wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD), ale ich skuteczność jest ograniczona.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu EUTRIGTREAT (Identification and therapeutic targeting of common arrhythmia trigger mechanisms) badali mechanizmy zapoczątkowania i rozwoju arytmii, aby stworzyć lepsze strategie przewidywania ryzyka, diagnozowania i leczenia.

Cztery europejskie placówki badawcze zrekrutowały około 680 pacjentów do identyfikacji i analizy arytmogennych wariantów genów przy użyciu danych klinicznych, elektrofizjologicznych i genetycznych.

Równocześnie uczestnicy projektu stworzyli i zoptymalizowali instrumenty do czynnościowego obrazowania prawidłowej tkanki serca. Opracowano prototyp wielofotonowego mikroskopu bezpośredniego dostępu i nowy interfejs kontroli elektronicznej.

Badania ujawniły różnice w zachowaniu tkanek and złożonym potencjale czynnościowym. Naukowcy zidentyfikowali elementy wyzwalające arytmię, jak również wybrali nowe potencjalne biomarkery elektrokardiograficzne. Doświadczenia te uzupełniono symulacjami komputerowymi mechanizmów inicjujących i kończących arytmię. Umożliwiło to walidację metod eksperymentalnych w różnych przypadkach arytmii.

Następnie poprzez badanie parametrów, takich jak częstotliwość i liczba impulsów, naukowcy zoptymalizowali innowacyjne urządzenie przeciwarytmiczne: niskoenergetyczny rozrusznik przeciwdziałający migotaniu przedsionków serca. Opracowano protokoły eksperymentów in vivo do późniejszego zastosowania w projektach badań przedklinicznych.

Wykorzystując transgeniczne myszy i techniki optogenetyczne naukowcy z powodzeniem zwizualizowali ultraszybkie wzbudzenia elektryczne w zdrowym sercu. Stworzono również więcej modeli transgenicznych z mutacjami pacjentów, aby badać skuteczność i kardiotoksyczność leków.

W fazie przedklinicznej, podczas testów komórkowych, przebadano nowatorskie leki do hamowania wypływu jonów wapniowych. Opracowano również inhibitor sercowego wymiennika sodowo-wapniowego, aby modulować transport jonów przez błonę komórkową i kluczowe mechanizmy patofizjologiczne.

Ukończono wieloośrodkowe badanie kliniczne inwazyjnego urządzenia ICD z udziałem europejskich pacjentów, dotyczące przewidywania ryzyka. Bazując na tych wynikach, członkowie zespołu stworzyli nowe procedury protokołu diagnostycznego, biorąc pod uwagę modulatory genetyczne i środowiskowe, takie jak metabolizm jonowy komórki. Jako że koszty pojedynczego ICD są wysokie, wyniki badania pozwolą przewidywać wpływ finansowy oceny ryzyka.

Uczestnicy projektu EUTRIGTREAT rozpowszechnili wyniki projektu poprzez seminaria, wykłady, warsztaty, audycje i wystawy, takie jak Science Tunnel.

Reasumując, uczestnicy projektu z powodzeniem zbadali zagrażające życiu fenotypy arytmii wysokiego ryzyka nagłej śmierci sercowej i udaru zakrzepowego. Równolegle powstały lepsze strategie określania ryzyka arytmii u pacjentów indywidualnych i nowatorskie terapie.

data ostatniej modyfikacji: 2016-07-13 14:23:41


Polityka Prywatności