dlapacjenta.info

Deregulacja chromatyny a rak trzustki

Rak trzustki jest czwartą co do częstości przyczyną związanych z rakiem zgonów na całym świecie. Obecnie stosowane terapie są nieskuteczne, istnieje więc zapotrzebowanie na metody nacelowanych na związane z tym schorzeniem molekuły.

Gruczolakorak przewodów trzustkowych (PDAC) ma najniższy współczynnik przeżywalności spośród wszystkich głównych typów raków ze średnim okresem przeżycia wynoszącym tylko sześć miesięcy. Na poziomie genetycznym występują liczne mutacje, m.in. w genach Kras, Tp53, Cdkn2a i Smad4, jak również aberracje maszynerii regulacyjnej chromatyny.

Geny związane z chromatyną stanowią potencjalne cele leków, jako że zmiany epigenetyczne można odwrócić. Geny te nie zostały jednak zbadane jako cele terapeutyczne w przypadku PDAC.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu EPI-TARGETS IN PDAC (Systemic analysis of chromatin-regulatory genes in PDAC using advanced in vivo RNAi) postanowili wyjaśnić rolę genów regulujących chromatynę w wystąpieniu i utrzymaniu PDAC. W tym kontekście korzystali ze stworzonych metodami inżynierii genetycznej mysich modeli PDAC, multipleksowych badań przesiewowych RNAi i zaawansowanych technologii RNAi in vivo.

Badacze stworzyli metodami inżynierii genetycznej myszy pozbawione Trp53, lecz z konstytucyjną ekspresją czynnej formy onkogenu Kras. Trp53 jest mysim homologiem supresora guzów Tp53. Po szeroko zakrojonej charakterystyce mysiego modelu PDAC, badacze przeprowadzili in vitro badanie przesiewowe RNAi przy użyciu biblioteki z krótkimi cząsteczkami RNA o strukturze spinki do włosów, które nakierowane były na różne transkrypty maszynerii epigenetycznej. Wybrane trafienia zostały kolejno zwalidowane in vitro oraz in vivo w testach proliferacji i czynności komórek. Celem była identyfikacja molekuł, które mogą odwrócić fenotyp PDAC w transgenicznym modelu mysim.

Reasumując, prace badawcze projektu EPI-TARGETS IN PDAC dostarczyły bezcennego wglądu mechanistycznego w rolę deregulacji chromatynowej w przypadku PDAC. Identyfikacja nowych molekuł docelowych, związanych z początkami nowotworzenia, powinna pomóc w tworzeniu interwencji poprawiających przeżywalność pacjentów z PDAC. Ponadto nowo stworzone leki mogą być testowane przy użyciu narzędzi in vitro oraz in vivo, wygenerowanych podczas tego projektu.

data ostatniej modyfikacji: 2016-05-25 14:32:27


Polityka Prywatności