dlapacjenta.info

Jak przeciwdziałać wczesnej dysfunkcji przeszczepu wysokiego ryzyka w przypadku nerek pobranych ze zwłok

Opóźniona czynność przeszczepu (DGF) to powikłanie jego wczesnej dysfunkcji, często występujące po przeszczepie narządu. Nowatorskie leczenie tego zaburzenia przeciwciałem może zapobiec utracie funkcji przeszczepu i w rezultacie jego odrzuceniu.

Częstość występowania DGF waha się w zakresie 40-60% w przypadku nerek wysokiego ryzyka, w zależności od stanu dawcy narządu, i ma związek z zespołem niedokrwienno-poreperfuzyjnym, gdy nerka jest zaopatrywana w krew po okresie braku dostępu do tlenu. Pacjent może wymagać dializy przez około siedem dni, dopóki narząd nie zacznie znowu funkcjonować, co zwiększa ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Aktywacja układu odpornościowego w celu zniszczenia przeszczepionej nerki jest napędzana przez receptor toll-like typu 2 (TLR2). Uczestnicy finansowanego przez UE projektu MABSOT (Development of OPN-305 as an orphan drug for the treatment of delayed graft function post solid organ transplantation) badali nowe przeciwciało, OPN-305, do wykorzystania w przeciwdziałaniu DGF. Już wcześniej stwierdzono, że OPN-305 hamuje uszkodzenia przeszczepionych narządów związane z TLR2. Badacze z projektu MABSOT opracowali i wyprodukowali OPN-305 jako lek sierocy.

Oceniono formułę przeciwciał w badaniach nieklinicznych i ustalono maksymalne, nieprzynoszące działań niepożądanych dawki u naczelnych niebędących ludźmi. Ponadto u zdrowych ludzi nie istniały podstawy do obaw o bezpieczeństwo.

Dzięki analizie molekularnej związanych z uszkodzeniem wzorców molekularnych rozpoznawanych przez TLR2 ustalono, że surowiczy amyloid A (SAA) jest agonistą TLR2. Nie znaleziono jednak dodatniego sprzężenia między poziomem SAA a DGF u pacjentów z przeszczepem nerki.

Ukończono z powodzeniem badanie fazy I i nie wystąpiły w związku z badanym lekiem żadne poważne zdarzenia niepożądane u zdrowych wolontariuszy. U pacjentów z przeszczepem nerki część A badania fazy II wskazała na pozytywne działanie OPN-305 w dawce 0,5 mg/kg u pacjentów, którzy otrzymali nerkę od dawcy z poszerzonymi kryteriami (ang. ECD)

OPN-305 opatentowano w Australii, Europie, Meksyku, Nowej Zelandii, RPA, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Badacze z projektu MABSOT oczekują, że OPN-305 zostanie skomercjalizowany przez nabywcę, będącego podmiotem zewnętrznym.

Przygotowanie OPN-305 do badań klinicznych jest ważnym etapem na drodze do poprawy sytuacji pacjentów z DGF po przeszczepie i zwiększeniu ich długości życia. Przeciwdziałanie uszkodzeniu wywołanemu przez TLR2 może znaleźć zastosowanie w leczeniu podobnych uszkodzeń po przeszczepie innych narządów litych.

data ostatniej modyfikacji: 2016-05-06 14:41:47


Polityka Prywatności