dlapacjenta.info

Inteligentne rozwiązania magnetyczne dla chirurgii

Fundusze UE wsparły ekscytujące przedsięwzięcie, w ramach którego opracowano inteligentne rozwiązania magnetyczne dla bezpiecznego i ekonomicznego przeprowadzania minimalnie inwazyjnych zabiegów. Może to zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej i przyspieszyć zdrowienie pacjenta.

Niedawno przedstawiona technika chirurgiczna zwana chirurgią przez naturalne otwory ciała (NOTES) oferuje potencjalnie bezbliznowy zabieg, przy mniejszym znieczuleniu i krótszej hospitalizacji. Głównym problemem techniki NOTES jest wymóg bezpiecznego, szczelnego portu dostępu przez ścianę żołądka do docelowych narządów.

Aby rozwiązać ten problem, badacze działający pod egidą inicjatywy SMART MAG SOLUTIONS (Smart magnetic solutions for minimally invasive surgery) w powodzeniem wykorzystali efekt samoorganizacji magnetycznej. Zastosowane obszary wiedzy obejmowały projektowanie i testowanie urządzeń medycznych, obrazowanie medyczne i nawigację endoskopową.

Działalność projektu zaowocowała ponad 20 publikacjami w czasopismach technicznych i klinicznych oraz konferencjami i warsztatami. Ponadto złożono kilka wniosków patentowych.

W ramach obecnego grantu programu Marie Curie przeprowadzono reintegrację utalentowanego badacza na Uniwersytecie College Cork w Irlandii. Zwycięzca grantu założył na uniwersytecie grupę badawczą ds. projektów biomedycznych, skupiającą się na opracowywaniu rozwiązań biomedycznych dla zastosowań w chirurgii i endoskopii. Obecnie cieszy się ona międzynarodowym uznaniem jako czołowy ośrodek opracowujący nowe rozwiązania dla chirurgii i endoskopii ukierunkowane na użytkowników. Ponadto zwycięzca grantu został mianowany w tym instytucie na stanowisko dyrektora programowego pierwszego roku ds. inżynierii.

Oprócz leczenia żołądkowo-jelitowego za pomocą endoskopii przewodu pokarmowego, zespół SMART MAG SOLUTIONS może również stosować swą technikę w naprawie przepukliny, leczeniu raka jelita grubego i zabiegowym leczeniu otyłości.

data ostatniej modyfikacji: 2016-01-18 13:46:05


Polityka Prywatności