dlapacjenta.info

Jak zwalczać rakowe komórki macierzyste

Lepsza odpowiedź na leczenie u pacjentów z nowotworami złośliwymi stanowi wielkie wyzwanie dla medycyny. W ramach badania europejskiego trwają prace nad innowacyjnymi lekami i narzędziami do przewidywania wyniku leczenia.

Przez ostatnie lata prowadzono szeroko zakrojone badania, które zaowocowały szeregiem strategii leczenia onkologicznego. Komórki nowotworowe mogą jednak ewoluować i uzyskiwać oporność na większość leków lub zdolność unikania ich. Coraz więcej danych przemawia za teorią, że za rozpoczęcie, utrzymanie i progresję choroby nowotworowej odpowiada niewielka populacja nowotworowych komórek macierzystych (CSC).

Niezbędne są nowe strategie leczenia nakierowane na te właśnie komórki. Zadaniem finansowanego przez UE projektu SUPPRESSTEM (Testing and validation of bispecific antibody combinations targeting treatment-resistant cancer stem cells using organoid-based screening tools: a new drug discovery paradigm) jest stworzenie innowacyjnych leków na bazie przeciwciał swoistych biologicznie do stosowania u chorych na raka jelita grubego. Mają one uderzać w swoiste dla rozwoju, wzrostu i przeżycia CSC szlaki sygnałowe, takie jak Wnt, przy minimalnej toksyczności wobec prawidłowych tkanek.

Aby zmaksymalizować skuteczność kliniczną potencjalnych leków z projektu SUPPRESSTEM, naukowcy prowadzą bezpośrednie badania przesiewowe odnośnego materiału od pacjentów, korzystając z organoidów i innowacyjnych technik obrazowania. Podczas pierwszej części projektu naukowcy wygenerowali ponad 500 różnych, swoistych biologicznie przeciwciał przeciwko 6 różnym celom CSC, które zostały przetestowane na organoidach raka okrężnicy. Obecnie wykorzystują te przeciwciała do identyfikowania potencjalnych leków. Równolegle opracowano wysokoprzepustowy test przesiewowy oparty na pobranych od pacjenta organoidach raka okrężnicy oraz przebadano go przy pomocy obrazowania.

Kultury organoidów można potencjalnie wyizolować od każdego pacjenta. System SUPPRESSTEM in vitro można więc wykorzystać do personalizacji leczenia i przewidywania odpowiedzi pacjenta. Długoterminowo zminimalizuje to niepotrzebne cierpienia związane z działaniami niepożądanymi leków i poprawi przeżycie oraz jakość życia pacjentów.

data ostatniej modyfikacji: 2015-12-21 11:35:38


Polityka Prywatności