dlapacjenta.info

Jak powstają choroby skóry o podłożu zapalnym

Europejscy badacze prowadzili prace nad odkryciem molekularnej etiologii chorób skóry o podłożu zapalnym, takich jak łuszczyca. Uzyskane wyniki mogą doprowadzić do opracowania nowych terapii dla takich schorzeń.

Łuszczyca do powszechna choroba o podłożu immunologicznym, która dotyka ok. 1% osób w populacji europejskiej. Choroba ta objawia się zapaleniem skóry wywołanym anormalnym różnicowaniem jej komórek. Obecnie nie ma skutecznych metod leczenia łuszczycy, a wywołane przez nią widoczne zmiany skórne w znacznym stopniu wpływają na fizyczne i psychospołeczne życie pacjentów.

Badacze zrzeszeni w finansowanym przez UE projekcie RHOA IN INFLAMMATION (Role of a small GTPase, RhoA, in skin inflammation) podjęli prace na rzecz wyjaśnienia molekularnej etiologii tej choroby. Skupiają się one w szczególności na roli, jaką pełni w tym procesie niewielka GTPaza RhoA, która jest kluczowa dla organizacji cytoszkieletu aktynowego.

Naukowcom udało się otrzymać transgeniczne myszy ze specyficzną delecją genu RhoA w keratynocytach oraz wykonać analizę ekspresji genów. Odkryli oni, że RhoA zmienia ekspresję ponad 60 genów, w tym niektórych związanych z łuszczycą. Jednym z kluczowych szlaków, na które wpływa RhoA jest signaling kwasu retinowego, a w szczególności pierwsze etapy metabolizmu retinolu.

Wiadomo, że signaling kwasu retinowego wpływa na formowanie guzów skóry. Dlatego konsorcjum projektu zbadało zachorowalność na raka skóry u myszy z delecją genu RhoA w keratynocytach. Zgodnie z oczekiwaniami, zaobserwowano głębokie zmiany w procesie tworzenia guzów skóry u tych zwierząt, co podkreśla rolę RhoA dla homeostazy skórnej.

Działania prowadzone w ramach projektu RHOA IN INFLAMMATION dostarczyły znaczących zasobów wiedzy o regulacji wrażliwości skóry na stres wywołany czynnikami zapalnymi in vivo. Wyniki badań znajdą zastosowanie kliniczne i będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby projektowania ukierunkowanych interwencji terapeutycznych w łuszczycy.

data ostatniej modyfikacji: 2015-09-29 14:39:37


Polityka Prywatności