dlapacjenta.info

Przeszczepy w przypadkach ciężkich uszkodzeń skóry

Aktualnie w ramach europejskiej inicjatywy naukowej trwają prace nad opracowaniem substytutów skóry Novomaix, denovoDerm i denovoSkin. Przedmiotem badań klinicznych jest jednoetapowa procedura chirurgiczna.

Duże ubytki pełnej grubości skóry, na przykład na skutek oparzeń lub usunięcia nowotworu, nadal stanowią istotny problem kliniczny. Stosowanie pobranej od pacjenta skóry dwojonej (o niepełnej grubości) może skutkować widocznymi bliznami wskutek niewystarczającej ilości tkanki skórnej. Alternatywna metoda (dostępna obecnie sztuczna skóra) wymaga przynajmniej dwóch operacji.

Celem projektu EUROSKINGRAFT (A novel generation of skin substitutes to clinically treat a broad spectrum of severe skin defects) jest przeprowadzenie przez badania kliniczne trzech wspomnianych powyżej, nowoczesnych wyrobów do rekonstrukcji skóry, a następnie wprowadzenie ich na rynki europejskie i międzynarodowe.

Novomaix to niedostępny jeszcze na rynku produkt bezkomórkowy. Badacze zrzeszeni w projekcie EUROSKINGRAFT oczekują, że poprawi on elastyczność przeszczepów o niepełnej grubości. Ma formę płytek, dzięki czemu umożliwia zapewnienie odpowiedniej opieki nad pacjentem w sytuacji, gdy niedostępny jest przeszczep wykonany metodami inżynierii biologicznej. Novomaix otrzymał znak zgodności CE przeszedł pomyślnie testy bezpieczeństwa.

DenovoDerm także został zaprojektowany do stosowania przy przeszczepach skóry o niepełnej grubości podczas pojedynczej operacji. Skóropodobne właściwości materiału denovoDerm natychmiastowo i w sposób istotny wspierają nałożoną na nie skórę o niepełnej grubości. W wyniku tego otrzymuje się równomiernie pigmentowany produkt, który wzrasta wraz z pacjentem.

Co więcej, denovoSkin nie wymaga skóry o niepełnej grubości, a jedynie niewielkiego fragmentu biopsji. Dzięki temu udaje się uniknąć dużej dawki stresu dla pacjenta. Nadaje się on do użycia zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, wzrasta wraz z pacjentem oraz daje doskonałe wyniki kosmetyczne i funkcjonalne.

Pierwsza faza badań klinicznych dla denovoDerm i denovoSkin rozpoczęła się w czerwcu 2014 r. Wyniki pierwszego badania klinicznego sugerują, że przy stosowaniu obu produktów bliznowacenie i efekt ściągania są minimalne. Na potrzeby produkcji denovoSkin i denovoDerm przygotowanych zostało 5 urządzeń do plastycznej kompresji hydrożeli kolagenu typu I w warunkach dobrych praktyk produkcyjnych. Co więcej, zakończono proces opracowywania metod pakowania i sterylizacji obu produktów.

Równocześnie dokładnie przetestowano, spakowano i wysterylizowano sześć typów jednorazowych urządzeń dodatkowych. Niektóre z nich są związane z procesem kompresji, a inne z procesem hodowli komórkowych. Do końca trwania projektu prowadzone będą histologiczne, biochemiczne i genetyczne analizy produktów przed i po transplantacji.

Sztuczna skóra otrzymana dzięki metodom bioinżynieryjnym jest wysoce funkcjonalna i stanowi najwyższą formę klinicznej medycyny regeneracyjnej. Dzięki projektowi jakość życia licznej grupy pacjentów wymagających przeszczepów skóry znacząco się poprawi. Substytuty skóry mogą być stosowane w leczeniu oparzeń, w chirurgii rekonstrukcyjnej i chirurgii plastycznej. Produkt denovoSkin może być w szczególności stosowany przy przewlekłych zranieniach, takich jak wrzody, czy w bielactwie, gdy doszło do zaniku pigmentu w skórze.

data ostatniej modyfikacji: 2015-09-22 15:41:53


Polityka Prywatności