dlapacjenta.info

Badania rezonansem magnetycznym

Pracownik AGH wraz z hiszpańskimi naukowcami tworzy oprogramowanie komputerowe, które umożliwi likwidację zakłóceń i szumu w obrazach zarejestrowanych metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Dzięki temu lekarz otrzyma czysty obraz narządów wewnętrznych człowieka.

Nowoczesne oprogramowanie mogłoby zapobiec błędnym diagnozom, takim jak np. wykrycie guza mózgu lub zlokalizowanie go w niewłaściwym miejscu.
 
Pracownik AGH, we współpracy z hiszpańskimi naukowcami, tworzy oprogramowanie komputerowe, które umożliwi likwidację zakłóceń i szumu w obrazach zarejestrowanych metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Dzięki temu lekarz otrzyma czysty obraz narządów wewnętrznych człowieka i uniknie błędnej diagnozy, np. wykrycia guza mózgu.
 
Prace, którym przewodniczy Tomasz Pięciak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, są podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich już się zakończył i polegał na opracowaniu metody służącej do szacowania poziomu szumu w obrazach. „Nasza metoda jest w tej chwili najdokładniejsza na świecie. Pozwala ona precyzyjnie określić charakter i poziom szumu w obrazach zarejestrowanych techniką rezonansu magnetycznego” - powiedział PAP naukowiec i dodał, że nowoczesna aparatura, rejestrująca obraz w sposób równoległy, umożliwia co prawda znaczne skrócenie badania, jednak efektem ubocznym jest wprowadzenie szumu o niejednorodnym charakterze do obrazów. W konsekwencji może to doprowadzić do błędnej interpretacji wyników badania.
 
Drugi etap, nad którym naukowcy pracują w tej chwili, i który potrwa prawdopodobnie do jesieni przyszłego roku, polega na opracowaniu metody komputerowej, która pozwoli usunąć zmienny szum, czyli nierównomiernie rozłożony w obrazach zarejestrowanych metodą rezonansu magnetycznego.
 
Tomasz Pięciak zwrócił też uwagę, że szum, którego źródłem jest sam pacjent oraz aparat, jest nieodłączny w procesie powstawania obrazu. Znaczny nadmiar szumu prowadzi jednak do niepoprawnego odzwierciedlenia tkanek na obrazie, a w efekcie może być przyczyną błędnej diagnozy. Z drugiej strony całkowite usunięcie szumu doprowadzi do powstania obrazu nieostrego, a więc takiego w którym zostaną zniekształcone granice między tkankami, np. między istotą białą, a szarą mózgu.
 
Prof. Andrzej Urbanik, wiceprezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego stwierdził, że na podstawie zapowiedzi trudno ocenić program. Konieczne są testy, a następnie przyznanie certyfikatu, który umożliwi stosowanie programu w praktyce klinicznej. „Obecnie nowoczesna aparatura służąca do diagnostyki obrazowej z założenia posiada oprogramowanie, które poprawia jakość obrazu. Bardzo dobrze, że nie zdajemy się tylko na +obcych+, ale sami (Polacy - PAP) także próbujemy stworzyć własne oprogramowanie. Nie wykluczam, że to oprogramowanie może być lepsze w stosunku do już istniejącego. Trzymam więc kciuki, aby koledze z AGH taka sztuka się udała” - powiedział PAP radiolog.
 
Rezonans magnetyczny (MRI - ang. magnetic resonance imaging) to badanie, które polega na uzyskaniu obrazów prezentujących narządy wewnętrzne człowieka. Metoda wykorzystuje stałe pole magnetyczne i fale radiowe. Do badania potrzebny jest komputer z odpowiednim oprogramowaniem. W czasie badania pacjent na specjalnym stole jest wsuwany do tunelu, w którym dochodzi do prześwietlenia jego narządów wewnętrznych.
 
Badanie wykonuje się w celu wykrycia zmian patologicznych z większą dokładnością tkankową niż RTG oraz tomografem komputerowym. Jest skuteczne m.in. w wykrywaniu chorób układu nerwowego (np. guzy mózgu, udary mózgu, guzy rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane), a także innych zmian, np. w układzie kostno-stawowym, narządach wewnętrznych czy też w sercu.(PAP)

data ostatniej modyfikacji: 2015-01-20 20:36:58


Polityka Prywatności