dlapacjenta.info

HPV a nowotwory głowy i szyi

Coraz częstsze występowanie przypadków nowotworów głowy i szyi (NGS) w Europie i Stanach Zjednoczonych uwidacznia konieczność ustalenia czynników przyczynowych. Badacze pracują nad rozszyfrowaniem roli zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w rozwoju nowotworów głowy i szyi.

Nowotwory głowy i szyi stanowią szóstą najczęściej występującą chorobą nowotworową przybierającą charakter złośliwy na całym świecie, o szacowanym globalnym obciążeniu wynoszącym około 550 000 przypadków zachorowań i 300 000 przypadków śmiertelnych w skali roku. Na subkontynencie indyjskim występuje najwyższy na świecie odsetek zachorowań na nowotwory głowy i szyi, które stanowią około 30-40 % wszystkich rodzajów nowotworów w Indiach.

Kluczowe czynniki ryzyka rozwoju nowotworów głowy i szyi to spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, żucie betelu, niewłaściwa higiena jamy ustnej oraz cechy genetyczne. W ostatnim czasie stało się jasne, że 25 % przypadków zachorowań na całym świecie jest związanych z pewnym rodzajem HPV, a mianowicie HPV16. Aktualnie, niewiele wiadomo na temat ogólnej epidemiologii i czynników ryzyka zakażenia HPV drogą ustną.

Aby wypełnić tę lukę w wiedzy uruchomiono finansowany przez UE projekt HPV-AHEAD (Role of human papillomavirus infection and other co-factors in the aetiology of head and neck cancer in India and Europe). Uczestnicy projektu przeprowadzą badania epidemiologiczne w Europie i Indiach w celu ustalenia proporcji i rozmieszczenia HPV w różnych rodzajach nowotworów głowy i szyi. Zbadają również, czy dodatni wynik testu na obecność HPV zapewnia lepsze rokowania i dłuższy czas przeżycia oraz zidentyfikują nowe markery zakażenia HPV drogą ustną.

Po ustaleniu i zatwierdzeniu wielu kluczowych protokołów i testów laboratoryjnych, w ramach HPV-AHEAD rozpoczęto przetwarzanie pobranego materiału w różnych laboratoriach. W celu ułatwienia przetwarzania próbek w Indiach, z laboratoriów europejskich do partnera w Indiach przetransportowano dwa systemy wykorzystujące technologię Luminex. Urządzenia te są wykorzystywane do wykrywania DNA HPV jak również ludzkich przeciwciał dla białek wirusa.

Badacze zebrali do tej pory około 5 500 próbek HNC w Europie i około 2 600 próbek w Indiach (około 50 % całkowitej planowanej liczby). Analizy wstępne wykazują, że około 10-25 % przypadków to nowotwory HPV-dodatnie w regionach europejskich i indyjskich, przy czym HPV16 stanowi główny czynnik powstawania nowotworów głowy i szyi.

Dotychczasowe wyniki programu przedstawiono na spotkaniu w Indiach i w czterech drukowanych publikacjach.

Oczekuje się, że wyniki uzyskane w badaniu HPV-AHEAD dostarczą dokładnych danych liczbowych na temat powszechniejszego występowania HPV-dodatnich nowotworów głowy i szyi w Europie i Indiach. Dostarczą one również istotnych informacji na potrzeby badań przesiewowych, diagnozy, leczenia i profilaktyki HPV-zależnych nowotworów głowy i szyi.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-21 13:51:16


Polityka Prywatności