dlapacjenta.info

Zmniejszanie częstości wykonywania cięcia cesarskiego w Europie

Częstość wykonywania cięcia cesarskiego (CC) znacząco różni się w poszczególnych krajach europejskich. Finansowany przez UE projekt ma na celu zmniejszenie tych liczb poprzez promowanie porodów pochwowych po CC.

Zgodnie z raportem dotyczącym zdrowia okołoporodowego z 2008 roku, zwiększająca się częstość wykonywania CC jest niepokojąca. Ponadto częstość porodów pochwowych po CC w Niemczech, Irlandii i Włoszech jest znacząco niższa (29–36%) niż w Holandii, Finlandii i Szwecji (45–55%). W rezultacie wykonywanych jest 160 000 niepotrzebnych CC każdego roku, co przekłada się na dodatkowe koszty bezpośrednie w wysokości 156 milionów euro.

Projekt OPTIBIRTH ma za zadanie ułatwić komunikację między odbiorcami usług medycznych (kobietami i ich rodzinami), położnymi i położnikami a epidemiologami, ekonomistami specjalizującymi się w służbie zdrowia oraz przedstawicielami przemysłu. Ten trwający cztery lata projekt jest prowadzony w 15 ośrodkach z 3 krajów z niską częstością porodów pochwowych po CC. Zaprojektowano interwencję, która miała na celu zwiększyć możliwość działania, zaangażowanie i wkład kobiet z przynajmniej jednym CC w wywiadzie. Celem ma być zwiększenie częstości porodów pochwowych po CC z 25 do 40%.

Interwencja jest poddawana szeregowi badań randomizowanych. Zespół przeprowadzi pełną analizę kosztów i nawiąże współpracę z decydentami, aby usprawnić wdrożenie uzyskanych wyników do praktyki klinicznej.

Dotychczas opracowano interwencję. Obejmuje ona zorganizowanie dwóch szkół rodzenia i kursów wspomagających trwających po dwie godziny, które będą stanowić podstawę dla wdrażanych praktyk. Do innych elementów należą interaktywne, internetowe i motywujące narzędzia dla kobiet do wspomagania podejmowania decyzji; przyjazne użytkownikowi aplikacje, również pomagające w podejmowaniu decyzji; jedna jednogodzinna sesja szkoleniowa dla lekarzy.

Ukończono dwumiesięczny program pilotażowy, któremu towarzyszyły comiesięczne spotkania, mające na celu wymianę informacji. Podczas tej fazy pilotowej przetestowano zestaw narzędzi do zbierania danych o korzystaniu przez kobiety z zasobów ekonomicznych przed porodem i po nim.

Oczekuje się, że interwencja będzie skutkować ograniczeniem liczby powtórnych CC na rzecz zwiększenia częstości porodów pochwowych u kobiet po cięciu cesarskim w Niemczech, Irlandii i Włoszech. Ponadto projekt ma też potencjalny wpływ na zatrzymanie trendu obniżania się płodności.

OPTIBIRTH może też poprawić organizację systemów opieki zdrowotnej nad matkami i dostarczania usług medycznych w Europie. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu udziału pacjentów w procesie świadczenia usług opieki zdrowotnej.

data ostatniej modyfikacji: 2015-03-10 13:50:10


Polityka Prywatności