dlapacjenta.info

Artykuły dla pacjenta

Holistyczne podejście do diety osób starszych

Częścią procesu starzenia się jest występowanie stanów zapalnych o niewielkim nasileniu, co określane jest angielskim terminem "inflammaging". Uczestnicy projektu finansowanego przez UE podjęli się opracowania podejścia dietetycznego do leczenia tego rodzaju schorzeń.

Celem projektu NU-AGE jest poprawienie jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie holistycznego podejścia do diety. Uczestnicy przedsięwzięcia starają się również wzbogacić bazę wiedzy na temat właściwości poszczególnych składników odżywczych oraz ich roli w zapobieganiu osłabieniu związanemu z wiekiem. Aby zrealizować te cele, w ramach projektu zrzeszono centra badawcze zajmujące się różnymi dziedzinami nauki, a także przedstawicieli międzynarodowej branży spożywczej zainteresowanych żywnością funkcjonalną dla osób starszych.

Wśród celów projektu wymienić można wykazanie, że dieta może wpływać na zjawisko "inflammaging"; zidentyfikowanie markerów komórkowych i cząsteczkowych umożliwiających stwierdzenie dobroczynnego działania diety; opracowanie szeregu prototypów żywności funkcjonalnej, a także stworzenie narzędzi, które umożliwiłyby przełożenie wyników projektu NU-AGE na zalecenia dietetyczne dla osób starszych.

Do tej pory w ramach projektu zrekrutowano 2496 ochotników, z których 1453 przebadano pod kątem kryteriów włączenia. Następnie zebrano próbki biologiczne (próbki krwi, moczu i kału). W celu zwiększenia zgodności wyników ochotnicy z grupy interwencyjnej otrzymywali nieodpłatnie pełnoziarniste makarony, oliwę z oliwek, margarynę, mrożoną zupę warzywną, sery o niskiej zawartości soli i tłuszczu oraz suplementy witaminy D.

Aby umożliwić przechowywanie i analizowanie zgromadzonych próbek oraz zarządzanie nimi, uczestnicy projektu stworzyli bazę danych fenotypowych oraz opracowali gruntownie przetestowaną procedurę z zastosowaniem komputerowo wspomaganego wprowadzania danych, weryfikowania danych, modelowania bazy danych oraz testowania. We wszystkich centrach rekrutacyjnych trwa wprowadzanie danych. Po stronie branżowej w ramach projektu utworzono grupę zadaniową oraz opracowano listę produktów do opracowania.

Uczestnicy projektu NU-AGE ustalili, że ogólnie osoby starsze nie odżywiają się dobrze, jednak dieta osób lepiej wykształconych, osób dzielących z kimś życie oraz kobiet jest zwykle lepsza.

Interesujący jest fakt, że w ramach projektu odkryto również dwukierunkowe powiązanie pomiędzy zdrowiem a dietą: dieta wpływa na zdrowie, a zdrowie wpływa na dietę. W związku z tym przy analizowaniu korzyści wynikających z promowania zdrowego żywienia wśród osób starszych należałoby uwzględnić te mechanizmy sprzężeniowe.

Projekt może przyczynić się do ogólnej poprawy sposobu odżywiania się osób starszych poprzez opracowanie realnego rozwiązania dietetycznego, wykazanie jego skuteczności oraz opracowanie zdrowszych produktów żywnościowych.

data ostatniej modyfikacji: 2015-02-18 15:56:32


Polityka Prywatności