dlapacjenta.info

Artykuły dla pacjenta

Nastolatki zagrożone depresją

Nie można mówić o zdrowiu w oderwaniu od kondycji psychicznej, a podwaliny pod dobrą formę psychiczną kładzione są we wczesnych i młodzieńczych latach naszego życia. Powstające w latach młodzieńczych problemy ze zdrowiem psychicznym często nasilają się z wiekiem, wywierając wpływ nie tylko na jednostkę, ale także na jej rodzinę i ogół społeczeństwa. Większość młodych ludzi w UE cieszy się dobrym zdrowiem psychicznym, jednak 20% dzieci i nastolatków boryka się z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi i behawioralnymi, a u około 12% diagnozuje się klinicznie chorobę psychiczną. Mowa tutaj tylko o zdiagnozowanych młodych ludziach, ale poza nimi jest wielu więcej uznawanych za "zagrożonych".

Większość z nas jest zaznajomiona z oczywistymi czynnikami ryzyka tradycyjnie łączonymi z depresją. Problemy behawioralne, alkohol i narkotyki uruchamiają dzwonek alarmowy w naszych głowach. Aczkolwiek wyniki badań przeprowadzonych niedawno przez naukowców z Karolinska Institutet w Szwecji, w ramach projektu SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe), wskazały na subtelniejsze czynniki ryzyka, które należy brać pod uwagę.

Wedle ustaleń badawczych, młodzi ludzie, u których występuje połączenie niskiej aktywności fizycznej, intensywnego korzystania z mediów i skróconego czasu snu, należą do grupy "niewidocznego ryzyka", która charakteryzuje się wysoką zapadalnością na depresję i częstym występowaniem objawów psychicznych. W toku badań ustalono, że 58% respondentów zaliczało się do grupy niskiego ryzyka, 13% do grupy wysokiego ryzyka, a pozostały odsetek do grupy "niewidocznej". Można z łatwością przeoczyć te sygnały ostrzegawcze jako "typowe zachowanie nastolatków", jednak jak stwierdzono w grupie "niewidocznego ryzyka" występuje podobna prewalencja myśli samobójczych, lęku, depresji podprogowej i depresji, co w grupie wysokiego ryzyka, w której przejawiane zachowania są bardziej ekstremalne i otwarte.

Vladimir Carli, naczelny autor raportu z badań z Krajowego Ośrodka Badań nad Samobójstwami i Profilaktyką Chorób Psychicznych (NASP) przy Karolinska Institutet, zauważa: "Niemal 30% nastolatków zaliczonych do grupy "niewidocznej" cechowało się wysokim poziomem objawów psychopatologicznych. Podczas gdy grupę wysokiego ryzyka można łatwo zidentyfikować na podstawie zachowania, takiego jak używanie alkoholu i narkotyków, rodzice i nauczyciele nie mają prawdopodobnie świadomości, że nastolatki z grupy "niewidocznej" są zagrożone".

Badania przynoszą pierwsze szacunki ogólnej prewalencji szerszego zakresu ryzykowanych zachowań i trybu życia oraz ich powiązania z objawami słabego zdrowia psychicznego wśród europejskich nastolatków. Ustalenia, opublikowane w lutowym wydaniu czasopisma World Psychiatry, wnoszą wkład w działania podejmowane w ramach projektu SEYLE na rzecz promowania zdrowia wśród nastolatków poprzez profilaktykę ryzykowanych i autodestrukcyjnych zachowań. W toku projektu SEYLE opracowano i wdrożono interwencje w zakresie psychiatrii dziecięcej, antropologii i suicydologii w ośmiu krajach, uzyskując dane bazowe na temat niemal 9.000 nastolatków w wieku szkolnym.

Source: Karolinska Institutet
Referencje dokumentu: Na podstawie komunikatu prasowego Karolinska Institutet w serwisie CORDIS Wire

data ostatniej modyfikacji: 2015-01-22 19:48:02


Polityka Prywatności